Figaro vragen en antwoorden

Het gebouw

 • Wat komt er op deze plek?

  • Een bewaakte fietsenstalling met plek voor 2400 fietsen voor gebruikers van het openbaar vervoer
  • Commerciële voorzieningen grenzend aan het Stadhuisplein
  • Woningen in een mix van 30% sociaal, 30% middelduur en 40% vrije sector
  • Openbare ruimte met plaats voor taxi’s, Kiss&Ride, laden en lossen, trouwauto, luie trap en liften naar Stadhuisplein
 • Voor wie zijn de woningen?

  De woningen zijn met name bedoeld voor jonge één- en tweepersoonshuishoudens.  Zoals studenten, jongeren (‘young urban professionals’), starters en expats.

 • Wie gaat een gebouw ontwerpen en is verantwoordelijk voor de bouw?

  Dat doet een ontwikkelaar. De gemeente zorgt er nu eerst voor dat de ambities en aandachtspunten voor deze plek verzorgd worden in een uitgangspuntennotitie, een Europese aanbesteding en door wijziging van het bestemmingsplan. Daarna worden ontwikkelaars uitgedaagd met een ontwerp te komen dat daar maximaal aan voldoet. De ontwikkelaar die dan gekozen wordt, is degene die de opdracht verder zal ontwerpen en uitvoeren door het ook te (laten) bouwen.

 • Wat komt er op de begane grond, gezien vanaf het Stadhuisplein?

  Een royaler Stadhuisplein, de ingang voor voetganger naar de fietsenstalling, toegang commerciële voorzieningen en een royale verbindingstrap richting de Provincialeweg.

 • Hoe hoog wordt het gebouw? En hoe zit het dan met uitzicht? En met wind?

  Dat is nog niet bekend. De gemeente heeft diverse hoogtes onderzocht, van 25 meter tot 95 meter. Een gebouw op deze plek kan naar verwachting tussen 40 en 75 meter hoog worden. Het is aan de ontwikkelaar om met een passend ontwerp binnen de gestelde voorwaarden te komen. Een van de voorwaarden is rekening te houden met het windklimaat en de bezonning op het Stadhuisplein.

 • Waarom moet hier op deze plek een fietsenstalling komen? En waarom kan dat niet op Noordschebos blijven of daar in het plan ingeweven worden? Er is toch al een fietsenstalling bij de Droogschuur?

  Berekeningen van Prorail geven aan dat er behoefte is aan 2.400 extra fietsplekken voor gebruikers van het openbaar vervoer nabij het station. Dus naast alle andere fietsstalling voorzieningen die er al zijn. De huidige fietsplekken van Noordschebos gaan ook naar Figaro, zodat op de locatie Noordschebos in de toekomst ook woningbouw kan worden gerealiseerd.

 • Waarom is een gebouw op deze plek nodig en wenselijk?

  De ontwikkeling van Figaro draagt bij aan de kwaliteit van het gebied. Het zorgt ervoor dat de verkeersstromen voor alle bezoekers makkelijker worden, dat het Stadhuisplein afgemaakt wordt, voor meer ontmoeting en verbinding kan zorgen, en dat er meer levendigheid op straat is.

Verkeer, bereikbaarheid en parkeren


 • Hoe blijft het veilig op het Stadhuisplein voor wandelaars en fietsers?

  Scooters en brommers zijn niet toegestaan, daarvoor blijft de tunnel Houtveldweg beschikbaar Ook komt de hoofdingang van de fietsenstalling op het niveau van de Provincialeweg. 

 • Is het Stadhuisplein straks nog steeds officieel alleen voor wandelaars en fietsers?

  Ja.

 • Hoe is parkeren geregeld in het plan voor Figaro?

  Voor de bewoners van Figaro worden geen parkeerplaatsen gerealiseerd en worden geen parkeervergunningen afgegeven. Reden is de ligging direct nabij de openbaar vervoer voorzieningen en de beoogde doelgroep van de woningen. Bezoekers kunnen parkeren in de Hermitage.

 • Wanneer is de beloofde parkeergarage bij Romanov klaar?

  Zodra de bouw van Figaro gereed is kan met de invulling van Noordschebos worden gestart, daarin zijn dan de parkeerplekken voor de bewoners van Romanov voorzien. 

 • Hoe kom je straks bij de bussen en bij de taxi’s als je vanuit de AH kant komt? Moet je dan eerst ophoog en daarna weer omlaag?

  Er wordt nog gewerkt aan een logische looproute. 

Openbare ruimte en architectuur

 • Waarom is nu nog niet duidelijk hoe het gebouw er precies uit gaat zien?

  Een ontwikkelaar zal schetsen en uiteindelijk ook ontwerpen gaan maken van hoe een gebouw eruit kan zien. De gemeente heeft nu nog geen ontwikkelaar gekozen, dat komt pas op het moment dat de ambities en aandachtspunten voor deze plek goed geformuleerd staan in een uitgangspuntennotitie, de Europese aanbesteding en een nieuw bestemmingsplan.

 • Is er straks nog wel zon op het Stadhuisplein?

  Het is aan de ontwikkelaar om met een passend ontwerp binnen de gestelde voorwaarden te komen. Een van de voorwaarden is rekening te houden met de bezonning.

 • Hoe wordt de Provincialeweg met de hoogte van het Stadhuisplein verbonden?

  Er komt een royale verbindingstrap en tevens komen er twee liften.

 • Moeten de bomen op het Stadhuisplein dan weer weg?

  Plannen voor de inrichting van het Stadhuisplein, inclusief te plaatsen bomen, worden bij de uitwerking van Figaro meegenomen.

Planning en proces

 • Wanneer is het plan Figaro klaar?

  De huidige verwachting is dat er in 2026 gestart kan worden met de bouw. Dat duurt ongeveer twee jaar.  

 • Wanneer gaat de bouw beginnen?

  De verwachting is dat de bouw in 2026 kan beginnen, op voorwaarde dat de bouw van de Catharinatoren gereed is.

 • Hoe lang gaat het duren?

  De bouw van Figaro zal ongeveer twee jaar duren.

 • Wat doen jullie om overlast tijdens de bouw te voorkomen?

  Het is nu te vroeg om hier een exact antwoord op te kunnen geven. Op het moment dat een ontwikkelaar bezig gaat met een ontwerp en alles ingepland wordt, wordt door hen ook een plan gemaakt voor de bouw zelf waar hoe de bouw er praktisch uit gaat zien ook in opgenomen wordt. De gemeente moet dit plan goedkeuren.

 • Waarom moet eerst gewacht worden tot de Catharinatoren klaar is?

  Dat heeft een praktische reden. Voor de bouw van de Catharinatoren is het nodig om de kavel van Figaro ook te gebruiken als bouwterrein. Zodra de Catharinatoren af is en alle benodigdheden voor de bouw ook weg zijn, kan gestart worden met de bouw van Figaro.

 • Hoe en wanneer kan ik me inschrijven voor een woning?

  Dat is nu nog te vroeg. Eerst wordt een ontwerp gemaakt, waarna de omgevingsvergunning volgt.

 • Ik wist dat het cultuurcluster niet doorging, maar waarom duurt het zo lang om een nieuw plan te maken?

  De locatie is complex, dus er zijn veel onderzoeken nodig geweest om de mogelijkheden en beperkingen nauwkeurig en goed inzichtelijk te maken.

 • Wat is er gebeurd tussen nu en het besluit in 2018 om cultuurcluster niet door te laten gaan?

  Dat het cultuurcluster niet doorging, betekende dat er een nieuw plan voor op deze plek moest komen. Er is veel onderzoek verricht over wat de mogelijkheden kunnen zijn en wat ervoor nodig is om een goede invulling van deze plek te kunnen regelen. De complexiteit heeft ook invloed op de financiële haalbaarheid van het plan.

 • Waarom is een Europese Aanbesteding nodig?

  Bij grote integrale projecten van de overheid die meer dan 50.000 euro kosten is een Europese aanbesteding verplicht, dus daarom is dit ook voor Figaro een verplichting.

 • Hoe kan ik meedenken over dit plan?

  Na de zomer van 2023 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. In dit proces van het bestemmingsplan is het mogelijk om via de formele weg bezwaar/zienswijzen in te dienen. Dan volgt ook weer in een informatiebijeenkomst.
  Op het moment dat de grond verkocht wordt aan een ontwikkelaar, die voldoet aan de gestelde kaders en op die basis een ontwerp gaat maken, zal deze nieuwe eigenaar dus ook degene zijn die de buurt betrekt bij alle te ondernemen stappen en het verdere proces. Hoe dat er precies uit gaat zien, wordt later bekend.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl