Badhuisweg

Badhuisweg


Aan de Badhuisweg in Zaandam komen twee nieuwe woontorens met 120 sociale huurwoningen. Nu staat daar nog een voormalig kantoor van woningcorporatie Rochdale, de eigenaar van de grond. 

Proces

In het bestemmingsplan staan de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor het gebied. Zaanstad legt de ontwerpversie hiervan, het ontwerpbestemmingsplan, ter inzage vanaf vanaf 19 januari 2023 tot en met 1 maart 2023. Inwoners kunnen dan de stukken inzien en erop reageren met opmerkingen en suggesties. Dit heet een zienswijze indienen. In maart 2023 verzamelen we de zienswijzen en passen we waar nodig het bestemmingsplan aan. Daarna kunnen het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad er een besluit over nemen. 

Nieuws

12 januari 2023: Woontorens met 120 sociale huurwoningen aan de Badhuisweg stap dichterbij

Meer informatie

Meer informatie over het project vindt u op  www.rochdale.nl/badhuisweg.

impressie van BadhuiswegAfbeelding (Rochdale): Impressie van de twee nieuwe woontorens 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl