Behouden Haven

Aan de slag om Behouden Haven te verbeteren


Het college en de gemeenteraad hebben de Behouden Haven aangewezen als de meest geschikte plek voor een nieuwe basisschool in het centrum van Zaandam. De school is hard nodig door het stijgende aantal leerlingen. De gemeente heeft een zorgplicht om onderwijshuisvesting te realiseren. Daarnaast is de riolering in het gebied aan onderhoud toe. Ook heeft De Zorgcirkel aangegeven dat het naastgelegen verpleeghuis Saenden van De Zorgcirkel is verouderd. Deze voldoet niet meer aan de huidige en toekomstige wensen voor wonen en welzijn. Nieuwbouw is daarom noodzakelijk. 

Gemeente Zaanstad heeft daarom een intentieovereenkomst gesloten met De Zorgcirkel voor nieuwbouw op de Behouden Haven in Zaandam. Samen willen we de mogelijkheden onderzoeken voor gezamenlijke nieuwbouw: basisschool en verpleeghuis Saenden in één gebouw. We zien dit als een win-winsituatie om de verblijfskwaliteit en uitstraling van de buurt te verbeteren. We willen een goede samenhang creëren tussen de gebouwen, wegen, parkeergelegenheid en groenvoorziening. Als de bouw van een gecombineerd gebouw met Nieuw Saenden en een basisschool haalbaar blijkt, maken we plannen voor de realisatie.

Bijeenkomst

Op 12 februari hebben we omwonenden en andere belanghebbenden uitgenodigd voor een bijeenkomst. Doel van de avond was iedereen te informeren over het plan voor het gebouw en in gesprek te gaan over de inrichting van de openbare ruimte in het gebied. Lees hier meer over deze  bijeenkomst en de tijdens de avond getoonde panelen met informatie.

Bijeenkomst 12 februari

Vragen

Heeft u een vraag over de ontwikkelingen op de Behouden Haven? Een selectie van vragen en antwoorden vindt u hieronder. Let op, op basis van alle binnengekomen vragen wordt deze binnenkort geüpdatet. 

Vragen en antwoorden

Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u mailen naar de mailbox van de Behouden Haven: behoudenhaven@zaanstad.nl.

Heeft u een vraag over wat dit project betekent voor u als bewoner van De Zorgcirkel? Kijk dan op www.zorgcirkel.nl/nieuwsaenden.

Nieuws

27 juli 2023: Onderwijs en zorg samen in één gebouw in de Behouden Haven in Zaandam

Contact

Heeft u vragen over dit project? U kunt contact opnemen per mail via behoudenhaven@zaanstad.nl.


 

foto Behouden Haven

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl