Behouden Haven

Update over herinrichting Behouden Haven


9 februari 2021
Er wordt hard gewerkt aan plannen voor de herinrichting van de Behouden Haven en de komst van een nieuwe school op dit terrein. Omdat we nog volop in overleg zijn met diverse belanghebbenden, zijn nog niet alle details over de inrichting van dit gebied bekend. Om u toch op de hoogte te houden hebben we een korte Q&A opgesteld met informatie over wat we tot nu toe weten. Over waarom de nieuwe school nodig is, waarom de Behouden Haven daar een goede plek voor is en hoe het proces verloopt. 

Naar de Q&A

impressie Behouden Haven

Hoe maken we de Behouden Haven aantrekkelijker?


23 mei 2019
De gemeente Zaanstad gaat de plannen om het gebied rond de Behouden Haven aantrekkelijker te maken verder uitwerken. Naast het opknappen van de openbare ruimte, is er een plan voor een nieuwe basisschool. De raad heeft daarover informatie gekregen. Omwonenden en ondernemers wensen meer groen in het gebied. Daarnaast maken zij zich zorgen over de veiligheid van de kinderen, vanwege het laden en lossen van winkels bij de school. Ook zijn ze bezorgd over de bereikbaarheid van de Behouden Haven als er wordt gebouwd.

Lees meer

impressie Behouden Haven

Aan de slag om Behouden Haven te verbeteren


24 januari 2019
Het college van de gemeente Zaanstad wil aan de slag om de Behouden Haven en de directe omgeving daarvan aantrekkelijk te maken. De plek heeft nu niet de uitstraling van een aantrekkelijk woongebied en dat terwijl het een heel centrale ligging heeft. De gemeente ziet kansen om een aantal ontwikkelingen in de buurt tegelijkertijd op te pakken en daarmee de leefbaarheid van dit gebied in het centrum van Zaandam flink te vergroten. Op maandag 11 februari vindt een eerste gesprek hierover met de buurt plaats. Het college bespreekt het voorstel ook nog met de gemeenteraad.

'Ondanks de ligging, vlakbij de Westzijde en de rest van het centrum, heeft de Behouden Haven nu geen mooie uitstraling', zegt wethouder MAAK.Zaanstad Gerard Ram. 'We horen zorgen van buurtbewoners over verloederde panden en onaantrekkelijke openbare ruimte. De gemeente wil daar in overleg met de betrokkenen mee aan de slag. Het is mijn persoonlijke ambitie om ‘onke’ plekken in Zaanstad mooier te maken en ik denk dat hier, op deze plek, nu het moment is om daarmee aan de slag te gaan.'

Behouden Haven extra aandachtsgebied in MAAK.centrum

Het aantrekkelijker maken van het gebied sluit aan bij de herinrichting van de Westzijde, bij de woningbouwprojecten op het terrein van de voormalige Ford Garage en aan de Klokbaai, en bij de wens van een aantal vastgoedeigenaren langs de Westzijde en Klokbaai om hun panden te verbouwen en woningen te realiseren.

School als vliegwiel van ontwikkeling

Een van de voorstellen voor het opknappen van de buurt is om op de Behouden Haven een nieuwe basisschool te bouwen. De huidige scholen in Oud West zijn niet groot genoeg om aan alle schoolgaande kinderen in het centrumgebied een plek te bieden. Daarom is de gemeente op zoek gegaan naar een locatie in Oud-West die geschikt is om een schoolgebouw neer te zetten. In een centrumgebied bleek dat geen eenvoudige opgave. De Behouden Haven kwam uit dit onderzoek als meest kansrijke locatie. Hierbij biedt de nieuwbouw van een school kansen om de directe omgeving te verbeteren, ook om die geschikt te maken voor een school. Hierbij valt te denken aan het verbeteren van verkeersveiligheid, aantrekkelijke openbare ruimte en het toevoegen van groen.

De buurt in om aandachtspunten op te halen

Het voorstel is nog geen uitgewerkt plan en moet nog aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Daarvoor gaat de gemeente in gesprek met omwonenden. De gemeente wil graag horen wat de betrokken zien als de belangrijkste zaken die aangepakt moeten worden. Hiervoor wordt een eerste bijeenkomst georganiseerd op maandag 11 februari 2019. Mensen die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen ook ook online een vragenlijst invullen en zo hun ideeën delen. 

Vervolgtraject

De opbrengst van de inloopbijeenkomst en de online reactie krijgen een plek in het voorstel voor de gemeenteraad. Indien de raad akkoord gaat, gaat de gemeente verder in gesprek met alle belanghebbenden.

Wat kwam er uit de bijeenkomst?

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl