De Zaanse Helden

De Zaanse Helden                        

De Zaanse Helden omvat 607 koop- en huurwoningen vlakbij het stadscentrum. Het oorspronkelijke plan van circa 400 woningen is uitgebreid met 163 sociale huurwoningen. De appartementen variëren van circa 45 tot 115 m². Namens de gemeente ondertekenden de wethouders Krieger en Mutluer in het voorjaar van 2019 de anterieure overeenkomst voor de bouw van dit project aan het Mahoniehout op de Vrodest-locatie. 

Op dit moment is de gemeente bezig met de voorbereiding van het collegebesluit over het bestemmingsplan en de bouwvergunning. Hiervoor wordt eerst zorgvuldig onderzoek gedaan naar de effecten van de bebouwing op de omgeving, zoals de molen Held de Jozua, de bereikbaarheid, parkeren, bouwhoogten en geluid. Zodra het bestemmingsplan en de bouwvergunning gepubliceerd worden, kan iedereen die dat wil gedurende zes weken reageren op de plannen. De gemeente nodigt omwonenden uit voor een informatieavond. Op zijn vroegst kan de bouw in 2020 beginnen.

Held Jozua enige houtzaagmolen op originele plek

De naam De Zaanse Helden – in de stad, in het groen - verwijst naar de rijke geschiedenis van Zaandam met de vele verschillende molens. Elke woontoren krijgt de naam van één van de molens uit het gebied. De enige houtzaagmolen die nog op zijn originele plek staat, de Held Jozua, is inmiddels aangekocht door de ontwikkelcombinatie en wordt door een brugverbinding voor voetgangers over de Houtveldweg bij het plan betrokken..

Geïnteresseerden in een woning kunnen zich laten informeren over de voortgang van het project en de startdatum voor de inschrijving via www.dezaansehelden.nl.

Zaanse Helden wordt gerealiseerd in samenwerking met Impact Vastgoed en Stebru.

Stappen tot nu toe

Namens de gemeente ondertekenden wethouders Krieger en Mutluer in het voorjaar van 2019 de anterieure overeenkomst voor de bouw van dit project aan het Mahoniehout op de Vrodest-locatie. In december 2019 stemde het college in met het ontwerp-bestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en het concept hogere geluidswaardenbesluit. Hierna kon iedereen officieel reageren op de plannen. In januari 2020 konden belangstellenden vragen stellen tijdens een bewonersavond.

Vervolgstappen

Eind maart heeft het College van B&W positief besloten over de omgevingsvergunning en het hogere waardebesluit. De omgevingsvergunning is nodig voor de bouw en kan worden gebruikt na vaststelling van het bestemmingsplan.

Na het verwerken van de zienswijzen, beslist de gemeenteraad in juni 2020 definitief over het bestemmingsplan. Kijk voor de definitieve data en locatie op de website van de gemeenteraad.

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl