Figaro

Figaro

Tegenover het Stadhuis in het centrum van Zaandam ligt de locatie Figaro. Op 25 juni 2018 is besloten dat het Cultuurcluster niet wordt gerealiseerd. Het betekende dat voor de locatie Figaro een nieuw plan ontwikkeld moest worden. Doel is dat de ontwikkeling van Figaro zorgt voor een kwalitatief en hoogwaardig welkom aan Zaanstad. Wat we willen bereiken is:

  • Vergemakkelijken van verkeersstromen voor alle bezoekers in dit gebied.
  • Stadhuisplein afmaken en bijdragen aan ontmoeting en verbinding.
  • Levendigheid op straat en sociale veiligheid. 

Stedenbouwkundigen van de gemeente hebben getoetst en in beeld gebracht wat er wel en niet mogelijk is voor deze ontwikkeling en welke invulling voor de locatie Figaro het meest wenselijk en realiseerbaar is.

De ontwikkelaar gaat een ontwerp realiseren met als opdracht:

Het proces

Om de doelen en ambities voor deze plek te kunnen behalen was het nodig dat de gemeente een uitgangspuntennotitie, een Europese aanbesteding en een aanpassing van het bestemmingsplan verzorgde. Deze elementen vormen het kader van de opdracht waar ontwikkelaars zich straks op kunnen inschrijven. De ontwikkelaar die uitgekozen wordt door middel van een selectieprocedure, zal zorgen voor een ontwerp voor een gebouw en voor de uiteindelijke bouw. 

Het college heeft inmiddels besloten dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd kan worden. Het ontwerpbestemmingsplan komt daarom op korte termijn voor een periode van 6 weken ter inzage te liggen. 

Nieuws

30 maart 2023: Terugblik op inloopbijeenkomst Figaro van 22 maart 2023

Vragen?

Vragen en antwoorden over plan Figaro

foto van de locatie van FigaroLocatie Figaro

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl