Figaro

Figaro

Op de locatie Figaro komt een nieuwe woontoren: de Monettoren. Deze wordt zo’n 60 meter hoog met woningen voor starters en zogenaamde stadsveteranen. De naam is een verwijzing naar Monet die in 1926 overleed.

In het ontwerp voor de toren komt er veel aandacht voor duurzaamheid, groen en klimaat-adaptatie. We laten ons daarbij graag inspireren door mooie voorbeelden zoals Wonderwoods in Utrecht.

Proces

We hopen het bestemmingsplan vanaf 1 juni 2021 ter inzage te leggen. Het College van B&W kan dan nog voor de zomer een besluit nemen. In augustus 2021 starten we dan met de Europese aanbesteding om het gebouw te kunnen realiseren. In oktober hopen we een selectie van partijen te kiezen. Zij kunnen dan met voorstellen voor het ontwerp komen. Uiteindelijk hopen we begin maart 2022 met het ontwerp van een van deze partijen verder te kunnen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl