Hazenleger

Hazenleger


Op de locatie van de voormalige Fordgarage aan de Zeemansstraat in Zaandam, inclusief het bijbehorende terrein aan het Hazepad, komen 60 nieuwe woningen. Dit project, Hazenleger, bestaat uit 42 huurappartementen en 18 grondgebonden koopwoningen met ieder drie verdiepingen. Halmar is de ontwikkelaar en OOKarchitecten heeft het stedenbouwkundig model gemaakt.

Energieneutrale woningen

De 42 huurappartementen worden verdeeld over 2 gebouwen. Een klein gebouw aan de Vinkenstraat met 6 appartementen en een gebouw aan de Zeemanstraat met totaal 36 appartementen. Alle woningen worden gasloos gebouwd en voorzien van zonnepanelen die een groot deel van jouw energieverbruik zelf opwekken. Parkeren kan op eigen terrein. De inschrijving voor de koopwoningen is gesloten maar je kunt je nog inschrijven als reservekandidaat.

Planning

Op 28 juni 2019 besloot het college van burgemeester & wethouders om een omgevingsvergunning te verlenen voor dit project. Op 19 juli 2022 stelde het college een ontwerpbesluit vast om een gewijzigde omgevingsvergunning te verlenen. Dit was nodig vanwege kleine aanpassingen in het woningbouwplan. Zo is in het gewijzigde plan een verbinding gemaakt tussen de Zeemansstraat en het Hazepad. Daarnaast komen sommige woningen er architectonisch anders uit te zien en zijn er kleine maatafwijkingen. Vanaf 18 augustus 2022 ligt het ontwerpbesluit 6 weken lang ter inzage. Het ontwerpbesluit kunt u dan hier vinden. Wilt u stukken in papieren vorm inzien? Vul dan het contactformulier op www.zaanstad.nl in. Wij nemen dan contact met u op. Iedereen kan tijdens de inzagetermijn een zienswijze indienen bij het college.

Naar verwachting start de bouw van de appartementen eind 2022 en de bouw van de eensgezinswoningen eind 2023. De oplevering van de woningen zal dan eind 2024 zijn.

Meer informatie

Meer over de woningen vindt u op www.woneninhethazenleger.nl


impressie van de 60 nieuwe woningenImpressie van de nieuwe woningen

impressie van de nieuwe woningen aan het HazepadImpressie van de nieuwe woningen aan het Hazepad

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl