Molenweide en Groene Oase

Toekomstvisie voor de Molenweide en Groene Oase


De gemeente is bezig met het maken van een toekomstvisie voor het gebied van de Molenweide en de Groene Oase. De gemeenteraad heeft dit beloofd aan betrokkenen. Dit was bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor het nieuwbouwproject de Zaanse Helden. Meerdere partijen, waaronder de Zaansche Molenvereniging, hebben hierom gevraagd en willen meepraten over de toekomst van het gebied.

Belangenvereniging Westerwatering heeft samen met Wijkboerderij de Veldmuis  een plan voorgesteld aan de gemeente. Ook heeft de gemeente zelf ideeën. De omwonenden en andere betrokkenen zijn directe gebruikers van het gebied aan de Molenweide en de Groene Oase. Daarom vinden we het ook belangrijk om te weten wat zij willen voor dit gebied. We willen samen met alle betrokkenen in gesprek om tot een nieuw plan te komen.

Een nieuwe visie en nieuw (bestemmings)plan

Om tot een nieuw plan te komen, is het maken van een nieuwe visie voor het gebied nodig. In die visie wordt beschreven wat we voor toekomst willen voor het gebied. Deze toekomst is uitgewerkt in drie scenario’s waaruit een keuze gemaakt wordt. Omdat de scenario’s nog in ontwikkeling zijn en hier nog geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden, kunnen aan deze scenario’s en de informatie hierover geen rechten worden ontleend.

De visie en het gekozen scenario vertalen we vervolgens naar een plan. Omdat de verwachting is dat vanaf 2023 de Omgevingswet in werking treedt, zal dit geen bestemmingsplan meer zijn, zoals eerder gecommuniceerd, maar een ander plan met een vergelijkbare juridische status. Het plan krijgt dus een andere naam.

Bekijk hier de drie scenario's

Bijeenkomst voor omwonenden 13 oktober 2021

Op 13 oktober 2021 organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor omwonenden, belanghebbenden en andere betrokkenen over de nieuwe visie voor het gebied Molenweide en de Groene Oase. Het ging over waarom we met dit gebied aan de slag gaan. Ook vroegen we de omwonenden naar hun wensen en ideeën voor de toekomst van dit gebied en wat zij goed en minder goed vinden aan het bestaande gebied en de aanwezige functies.  Deze input komt straks terug in de visie.

Presentatie en notulen 

De presentatie en de notulen van de bijeenkomst van 13 oktober 2021 vindt u hieronder terug:

Presentatie bijeenkomst Molenweide en Groene Oase 13 oktober 2021

Notulen bijeenkomst Molenweide en Groene Oase 13 oktober 2021

De eerstvolgende stap: 

De gemeente werkt de ideeën van de omwonenden, van de wijkboerderij en van de gemeente zelf uit tot verschillende scenario’s. Als deze klaar zijn, nodigen we alle betrokkenen uit voor een tweede bijeenkomst. Dan kunnen we deze scenario’s bespreken. We verwachten dat dit begin 2022 zal zijn. Hierover volgt later meer informatie.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze visie? Dan kunt u contact opnemen met het projectteam via zaanshout@zaanstad.nl.


foto van de Molenweide

plattegrond gebied Molenweide

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl