Molenweide en Groene Oase

Toekomstvisie voor de Molenweide en Groene Oase


Als een van de weinige groen- en ontmoetingsplekken in Westerwatering zijn de Molenweide en Groene Oase belangrijk voor de wijk. Deze groene plekken willen we graag behouden én verbeteren.

Hoe ziet de toekomst van de Molenweide en Groene Oase eruit?
Om een nieuw plan te maken, was eerst een nieuwe visie voor het gebied nodig. In die visie staat beschreven wat we voor het gebied willen in de toekomst. Deze visie hebben we in gesprek met de wijk gemaakt.

Voorop staat dat we de groene plekken graag groen willen houden. De gemeente vindt het belangrijk dat de wijkboerderij De Veldmuis, molen De held Jozua en de natuurspeelplaats ook in de toekomst blijven bestaan. Maar hiervoor zijn wel een paar verbeteringen nodig. Zo zijn de speeltoestellen van de natuurspeeltuin verouderd. Ook heeft De Veldmuis bij de gemeente aangegeven dat ze moeite hebben om te blijven bestaan.

Meer over de toekomstvisie leest u hier

Toekomstvisie samen met de wijk gemaakt
Wijkboerderij De Veldmuis en belangenvereniging Westerwatering, hebben een aantal jaren geleden gevraagd om een toekomstvisie voor het gebied. De gemeenteraad heeft dit ook beloofd bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor het nieuwbouwproject de Zaanse Helden.

Belangenvereniging Westerwatering stelde samen met Wijkboerderij de Veldmuis een plan hierover voor aan de gemeente. Ook had de gemeente zelf ideeën. Naast de Veldmuis en de gemeente zijn ook de wensen van de andere mensen die gebruik maken van het gebied, bewoners en omwonden belangrijk. Daarom vonden we het ook belangrijk om te weten wat zij willen voor dit gebied en hen bij de participatie te betrekken. Dit hebben we de afgelopen 3,5 jaar gedaan. De verschillende ideeën, wensen en adviezen zijn zoveel mogelijk in de visie verwerkt. In het visieboek is te lezen hoe de participatie is gegaan, wat is meegenomen en wat niet. Het visieboek is daarna aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Zij hebben op 17 oktober 2023 de visie goedgekeurd.

Er komt een nieuw bestemmingsplan 
Nadat de visie klaar was, konden we verder met een nieuw bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat hoe de grond gebruikt mag worden en wat er gebouwd mag worden. Denk bijvoorbeeld aan groen, sloten, voorzieningen en woningen. Het oude bestemmingsplan komt uit 1973. Een wijkboerderij is hierin bijvoorbeeld niet toegestaan. Om de toekomstvisie uit te voeren is dus een nieuw bestemmingsplan nodig.

Meer over het bestemmingsplan leest u hier.Wethouder René Tuijn: “De Molenweide en Groene Oase is een groene en gezellige plek in het hart van de wijk Westerwatering. Met dit plan kunnen zowel de verouderdere natuurspeeltuin en ook de wijkboerderij, De Veldmuis, worden opgeknapt! Hoe mooi is het als buurtbewoners en bezoekers samen op deze fijne en groene plek een mooie tijd kunnen beleven.”


Van visie naar ontwerp
Wanneer de procedure voor het bestemmingsplan is afgerond, gaan we verder met de uitwerking van de visie naar ontwerp. Dat betekent dat samen met de wijk gaan kijken hoe we de gewenste onderdelen op het terrein precies gaan inrichten. Wat voor speeltoestellen zetten we bijvoorbeeld neer? Kan er een voetgangersbrug komen? En kan de wijkboerderij beter ingericht worden, zodat het er nog fijner voor de dieren en de bezoekers is?

Vanaf mei 2024 starten we met de gesprekken met de buurt over het ontwerp. Ook stellen we een bewonerspanel samen. Wilt u ook deelnemen aan het bewonerspanel, stuur dan een e-mail naar zaanshout@zaanstad.nl.

 

Nieuws

15 januari 2024: Drukbezochte informatieavond Bestemmingsplan Molenweide en Groene Oase
14 december 2023: Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
23 oktober 2023: Visie vastgesteld voor Molenweide en Groene Oase
15 december 2022: Terugblik bijeenkomst visie Molenweide 14 december 2022
7 december 2022: Bijeenkomst toekomstvisie Molenweide 14 december 2022

foto van de Molenweide

plattegrond gebied Molenweide

kaart van het gebied Molenweide

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl