Saendenborch

Saendenborch


Er zijn plannen om het kantoorgebouw Saendenborch en het terrein erachter geschikt te maken voor ruim 200 huurappartementen. Het huidige pand staat op de hoek van de Stationsstraat en Rustenburg in Zaandam. 

Sinds 2017 staat het kantoorgebouw voor het grootste deel leeg. Hiervoor zaten onder andere het UWV en de politie in dit pand. De afgelopen jaren zijn er plannen besproken voor deze locatie. Uit buurtgesprekken in 2016 en 2017 kwamen ideeën over hoe het pand ook een functie kan hebben voor de buurt. Bijvoorbeeld om elkaar te ontmoeten.

Huurappartementen, short-stay en voorzieningen

Uit onderzoek naar de haalbaarheid, is een plan ontstaan voor 204 huurappartementen, met hoog- en laagbouw. Minimaal 30 procent bestaat uit sociale huurwoningen en 56 zogeheten short-stay appartementen voor tijdelijke verhuur (maximaal 6 maanden). Aan bijvoorbeeld studenten, expats of personen die dringend woonruimte nodig hebben, zoals bij een scheiding. Het plan is dat een groot deel van deze woningen in een woontoren achter de bestaande bebouwing komt. Op de begane grond is ongeveer 900 m² ruimte voor voorzieningen.

Tijdelijke invulling

Het is mogelijk om de nieuwe woningen een tijdelijke invullingen te geven, tot aan de oplevering. In het verleden is er met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) gesproken over deze plek als opvanglocatie. De gemeente onderzoekt nu of i het kantoorgebouw tijdelijke opvang voor Oekraïners kan komen. Maar op dit moment is hier nog besluit over. Als er meer duidelijkheid hierover is, informeren we de buurt en andere betrokkenen.

Meedenken en planning

U kunt meedenken over de keuze voor de voorzieningen op de begane grond. Dit kan vanaf 27 juni via saendenborch.nl. De gemeenteraad geeft een terugkoppeling over de reacties aan de betrokkenen.  Hierna werkt de eigenaar van het pand de plannen verder uit en maakt deze zomer afspraken met de gemeente in een anterieure overeenkomst. Daarna kan de eigenaar een omgevingsvergunning aanvragen, waarop u een reactie kunt geven. Volgens planning vraagt de eigenaar de omgevingsvergunning half 2023 aan. De bouw kan dan starten in het tweede kwartaal van 2024.

impressie Impressie van de nieuwe huurappartementen

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl