Westzijde 24-36

Westzijde 24 -36


Op de locatie Westzijde 24 – 36 wil ontwikkelaar Midvast graag woningen bouwen. Sinds 2018 is Midvast eigenaar van deze locatie. Voordat projectontwikkelaar Midvast begint met ontwerpen, willen zowel Midvast als de gemeente graag van de buurt, ondernemers en belangenorganisaties weten wat zij belangrijk vinden voor ontwikkeling in dit gebied en hen gelegenheid geven met ideeën te komen.

Meer weten over de ontwikkeling bij Westzijde 24-36?

Kijk dan op www.westzijde24-36.nl. U vindt er impressiebeelden, praktische informatie over inloopavonden en u kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Bovendien blijft u hier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het initiatief. 

Startnotitie vastgesteld door gemeenteraad 

Voor de ontwikkeling van de Westzijde 24-36 heeft het college van B&W een startnotitie aangeboden aan de gemeenteraad. De ontwikkeling bij de Westzijde is het eerste initiatief waar het college van B&W de gemeenteraad door middel van een startnotitie al vroeg in het proces betrok bij ruimtelijke ontwikkelingen.

In de startnotitie staat onder andere waarom het project in kwestie gezien wordt als een ‘grote ruimtelijke ontwikkeling,’ welke beleidskaders en uitgangspunten erop van toepassing zijn en wat de verschillende stappen zijn in het planproces zijn. Door het vaststellen van een startnotitie heeft de gemeenteraad het startsein gegeven om het initiatief op haalbaarheid te toetsen en de keuzes die daaruit voortvloeien vast te leggen in een Ruimtelijk Programma Van Eisen (RPVE).

Bekijk hier de Startnotitie Westzijde 24-36:

 StartnotitieWestzijde24-36.pdf

Meer informatie over de Startnotitie Westzijde 24-36 is te vinden het Raadsinformatiesysteem.

Nieuws

3 februari 2022: Gemeenteraad eerder betrokken bij ontwikkeling Westzijde 24-36

Foto van Westzijde 24-36Westzijde 24-36Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl