Nieuws

Invoeren parkeervergunningen en betaald parkeren Houthavenkade


10 september 2021
De gemeente gaat aan de Houthavenkade in Zaandam vergunningparkeren voor de bestaande bewoners invoeren. Bezoekers gaan betaald parkeren. Dit invoeren gebeurt nadat de nieuwbouw klaar is, de planning staat op eind 2024. Deze parkeerregulering moet ervoor zorgen dat de huidige bewoners in de toekomst geen last krijgen van extra parkeerdruk. De openbare ruimte in de omgeving van het centrum van Zaandam is beperkt. Dit betekent dat de gemeente kritisch kijkt naar het gebruik en de verdeling van deze ruimte.

Lees meer

vogelvlucht van de HouthavenkadeVogelvlucht van de Houthavenkade

Anterieure overeenkomst 140 woningen Mauritsstraat 4 t/m 10 A-P


10 september 2021
Aan de Mauritsstraat in de nieuwe wijk Overtuinen in Zaandam komen 140 nieuwe woningen. Waarvan 30% sociale huur en 10% middeldure huur. Het college en Borghese Real Estate tekenden op 9 september de Anterieure Overeenkomst. De huidige oude bedrijfsloodsen maken plaats voor deze nieuwbouw. Wethouder MAAK.Zaanstad Hans Krieger: ‘Overtuinen verandert in een levendige wijk. Er is aandacht voor groen, een verzorgde openbare ruimte en de benodigde voorzieningen.’

Lees meer

Foto van Hans Krieger en Enno Otten van Borghese Real Estate bij het mozaïek van Loek Lafeber in de Mauritstraat in Zaandam.Hans Krieger en Enno Otten van Borghese Real Estate bij het mozaïek van Loek Lafeber in de Mauritstraat in Zaandam.

Tijdelijke locatie voor 't Zaans Stationnetje, Freekids, Personal Fitness in Zaans Hout


3 september 2021
Totdat de bouw van de basisschool in Zaans Hout start wordt deze locatie gebruikt door drie tijdelijke functies. Namelijk kinderopvang 't Zaans Stationnetje, kinderopvang en buitenschoolse opvang Freekids en sportschool Personal Fitness. 't Zaans Stationnetje is verplaatst vanwege de bouw van De Tijdgeest. Freekids en Personal Fitness zijn vanuit Mahoniehout verplaatst in verband met de bouw van De Zaanse Helden. Ze kunnen de tijdelijke locatie gebruiken tot eind 2022. Volgens planning kunnen de sportschool en 't Stationnetje naar hun eigen definitieve nieuwbouwlocatie verhuizen. Freekids gaat dan naar een tweede tijdelijke locatie, voordat zij kunnen terugkeren in de nieuwbouw van De Zaanse Helden.


foto van de tijdelijke locatie in Zaans Hout

Overtuinen B weer beschikbaar voor nieuwbouw


9 juli 2021
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft besloten dat de Europese School niet naar Zaanstad verhuist. Zaanstad vindt het jammer omdat de komst van de school een impuls zou betekenen voor de hele stad, met name op het gebied van werkgelegenheid. 

Lees meer

vogelvlucht verkadebuurt

Vogelvlucht van de Verkadebuurt

Stand van zaken Mauritsbuurt


8 juli 2021
De gemeente wil een ruimtelijk plan voor de Mauritsstraat 4 t/m 10 A-P. Dit ruimtelijk plan bevat 140 huurwoningen, waarvan 30% sociale huurwoningen en 10% midden huurwoningen. Dit plan sluit aan op de Kroon met op elkaar afgestemde architectuur, een gezamenlijke daktuin en ene gezamenlijke inrit naar de garage. Daarnaast wordt er nog gewerkt aan de oplevering van de nieuwe school, een omgevingsvergunning voor De Kroon, plannen voor de openbare ruimte en ideeën voor zorgwoningen in de buurt.

Lees meer

luchtfoto van ZaandamLuchtfoto van Zaandam

Wonen in Burano weer een stap dichterbij: informatiepunt en modelwoning geopend


28 mei 2021
De verhuur van de appartementen in het complex Burano in de nieuwe wijk Zaans Hout is gestart. Voor vragen is er nu een informatiepunt open aan de Houtveldweg. Heeft u interesse in de woningen? Dan kunt u een afspraak maken voor meer informatie over de woningen, het zorgaanbod en het verhuurproces. Ook kunt u een ingerichte modelwoning bekijken. Een afspraak maken kan via MVGM Zorgvastgoed: 088 – 432 47 80. Naar verwachting is de oplevering van de eerste appartementen in het laatste kwartaal van 2021.

Lees meer

Foto (José de Jong): Vertegenwoordigers van alle samenwerkende partijen zijn blij met deze nieuwe fase, op weg naar de oplevering in het vierde kwartaal van 2021. Foto (José de Jong): Vertegenwoordigers van alle samenwerkende partijen zijn blij met deze nieuwe fase, op weg naar de oplevering in het vierde kwartaal van 2021. 


Bestemmingsplan Houthavenkade definitief


31 maart 2021
De Raad van State heeft uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Houthavenkade. Er was alleen een kleine aanpassing nodig naar aanleiding van het beroep van Engie. De andere bezwaarschriften zijn afgewezen. Daarmee is het bestemmingsplan definitief. Wethouder Wessel Breunesse: ‘Ik ben blij met deze uitspraak. Zo kunnen we verder met de ontwikkeling van dit gebied. We blijven  in gesprek met de bedrijven. Samen kijken we hoe bedrijven en woningbouw zo goed mogelijk naast elkaar blijven functioneren.’

Volgende stappen 

Voordat de bouw kan starten, verhuist Van Oudenaren/Suzuki naar de overzijde van de Provincialeweg. Namelijk op de huidige plek van BMN Bouwmaterialen. Voor BMN is op Hoogtij nieuwe huisvesting in aanbouw. Met ENGIE zijn gesprekken gaande over verplaatsing naar Hoogtij. Als alles volgens planning verloopt, starten de werkzaamheden in de loop van 2021.

impressie Houthavenkade

‘Overtuinen B’ geplande locatie voor nieuwbouw Europese School


19 februari 2021
Zaanstad is, naast Alkmaar, in de race als locatie voor de nieuwbouw van de Europese School in Bergen (NH). ‘Overtuinen B’ de geplande locatie is voor de nieuwbouw van de school. De gemeenteraad heeft daar mee ingestemd. Het gaat om het terrein ten zuiden van de Verkadevilla, aan de Provincialeweg. Het staat nog niet vast dat de Europese School uiteindelijk naar Zaanstad komt. Die keuze is aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zij gaan de komende maanden de plannen van beide gemeenten beoordelen. De gemeente heeft geen invloed op deze beslissing.

Lees meer

Impressie hoe de school eruit zou kunnen zien op deel van Overtuinen BImpressie hoe de school eruit zou kunnen zien op deel van Overtuinen B

Sfeerverslag bewonersbijeenkomst Borghese en Openbare Ruimte - 20 januari 2021

11 februari 2021
Op 20 januari was er een online bewonersbijeenkomst over de nieuwbouw in de Mauritsbuurt. Er was een goede opkomst: zo’n 31 deelnemers. Gemeente Zaanstad gaf een kort welkom en uitleg. Borghese Real Estate en ZECC architecten gaven een presentatie over de plannen voor de Mauritsstraat 4 – 10. De gemeente vertelde over het inrichtingsplan. De klankbordbijeenkomst van afgelopen zomer en de bewonersbezoeken kwamen ook langs in de presentaties.

Lees meer

Update over herinrichting Behouden Haven


9 februari 2021
Er wordt hard gewerkt aan plannen voor de herinrichting van de Behouden Haven en de komst van een nieuwe school op dit terrein. Omdat we nog volop in overleg zijn met diverse belanghebbenden, zijn nog niet alle details over de inrichting van dit gebied bekend. Om u toch op de hoogte te houden hebben we een korte Q&A opgesteld met informatie over wat we tot nu toe weten. Over waarom de nieuwe school nodig is, waarom de Behouden Haven daar een goede plek voor is en hoe het proces verloopt. 

Naar de Q&A

impressie Behouden HavenImpressie Behouden Haven

Digitale informatiebijeenkomst Mauritsbuurt


19 januari 2021
Woensdagavond 20 januari organiseren projectontwikkelaar Borghese en gemeente Zaanstad een digitale bijeenkomst over de bouwplannen voor de appartementen met stallingsgarage aan de Mauritsstraat 4 – 10 en de inrichting van de openbare ruimte in dit gebied. Tijdens de bijeenkomst van 19.00 - 20.00 uur kunt u ook reageren en vragen stellen.

Uitnodiging informatiebijeenkomst Mauritsstraat Zaandam

Officiële opening vernieuwd stationsgebied Zaandam


25 september 2020
Gisteren openden Irma Winkenius (Regiodirecteur NS), Harro Homan (ProRail-regiodirecteur) en Gerard Slegers (portefeuillehouder Vervoerregio Amsterdam en wethouder Mobiliteit) officieel het vernieuwde stationsgebied na een bouwperiode van circa twee jaar. Het resultaat is een moderne spooroverbouwing in de typisch Zaanse stijl met een nieuwe entree tot het station voorzien van winkels, een fietspad dat het centrum en West met elkaar verbindt en een nieuwe fietsenstalling die plaats biedt aan 1.400 fietsen. Het vernieuwde stationsgebied is inmiddels al enige tijd in gebruik. Om het een feestelijk tintje te geven, is het stationsgebied in de bloemen gezet.

Lees meer

foto van de opening van de spooroverbouwingVan links naar rechts: Joeri Kaan (stationsmanager NS), Harro Homan (ProRail-regiodirecteur), Irma Winkenius (Regiodirecteur NS) en Gerard Slegers (Portefeuillehouder Vervoerregio Amsterdam en wethouder Mobiliteit)

Ontwerp en gebruik fietspad De Slinger


23 september 2020

De Slinger is al een tijdje te gebruiken voor voetgangers en sinds kort ook voor fietsers. Hoe is fietspad De Slinger bedacht en hoe past deze is het toekomstbeeld van het stationsgebied van Zaandam? Architect Simon Strietsma en wethouder Gerard Slegers vertellen.Start bouw nieuwbouwproject De Industrieel


18 september 2020
Deze week startte de bouw van het appartementencomplex van het nieuwbouwproject ‘De Industrieel’.  Het gaat om 123 diverse woningen aan de Westzijde in Zaandam. Tegenover Fit For Free op nr. 163, direct aan de Zaan. Wethouder Songül Mutluer nam alvast een kijkje op de bouwlocatie.

Lees meer

Foto van het bezoek van Songül MutluerOp de foto: wethouder Songül Mutluer met Sjuul Stappers (links) en Sander Ris (rechts) van Verwelius Zaanoever B.V. (Foto van Meneer de Fotograaf, Zaandam)

Kinderdagverblijf 't Zaans stationnetje verhuist naar een tijdelijke locatie


10 september 2020
Kinderdagverblijf ’t Zaans stationnetje is gevestigd aan de Ebbehout 1 in Zaandam. Op deze plek komt nieuwbouwproject de Tijdgeest. Het kinderdagverblijf gaat verhuizen en heeft een nieuwe permanente locatie aan de Weiteveen gevonden. Deze locatie moet nog gebouwd worden en is waarschijnlijk pas over een jaar klaar.

Lees meer 

Impressie van de TijdgeestImpressie van de Tijdgeest

Bestemmingsplan Verkadebuurt gepauzeerd door stikstofproblematiek


12 augustus 2020
De stikstofcrisis raakt ook de Verkadebuurt. Het is nog onduidelijk hoe de extra geproduceerde stikstof wordt gecompenseerd. Hierdoor kan de gemeente geen plannen in procedure brengen of het concept bestemmingsplan verder afmaken. Ondertussen gaat de gemeente wel verder met het project waar dat kan. Zo maken we afspraken met de beoogde ontwikkelaar voor het zuidelijke deelgebied en ook met de eigenaar van het noordelijke deelgebied. Ook voert de gemeente gesprekken met enkele buren over de erfgrenzen en toekomstige bebouwingen. Ook maakt de gemeente een inrichtingsplan.

Lees meer

vogelvlucht van de Verkadebuurt

Vogelvlucht van de Verkadebuurt

Opening fietspad de Slinger en fietsenstalling station Zaandam 20 juli

 
9 juli 2020
Op donderdag 24 september a.s. gaan fietspad de Slinger en de fietsenstalling bij station Zaandam open. Het fietspad op de nieuwe spooroverbouwing verbindt het centrum met het gebied ten westen van het station. Ook is er een nieuwe ruime fietsenstalling aan de Houtveldweg, met plaats voor circa 1.400 fietsen. 

Lees meer

kaart met Slinger bij stationsgebied

Bestemmingsplan Houthavenkade goedgekeurd


6 juli 2020
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor de Houthavenkade goedgekeurd. In dit plan staat hoe de gemeente deze nieuwe wijk gaat inrichten. De 710 woningen, waarvan 30% in de sociale sector, worden verdeeld over vier blokken. Tussen twee woningbouwblokken komt een nieuwe binnenhaven. Het gehele binnengebied van het plan is autovrij en wordt ingericht als levendig verblijfsgebied. Onder de binnenterreinen komt ruimte om te parkeren.  En naar de Russische buurt komt er een voetgangersbrug. Ook is er plek voor horeca in de wijk. De bebouwing langs de Provincialeweg vormt een geluidbuffer tussen deze weg en de rest van het woongebied. 

impressie HouthavenkadeImpressie Houthavenkade

Klankbordgroep digitaal bijgepraat op 8 juni

30 juni 2020
Nadat iedereen geslaagd was voor de geluidstest in de eerste digitale vergadering, werden de bewoners op vele punten bijgepraat. Ze kregen een update over de bouw van de school en de verdere bouwprojecten inclusief de ingrepen in de openbare ruimte. Vertegenwoordigers van de gemeente en de ontwikkelaar en de scholen waren aanwezig.

Lees meer

luchtfoto van ZaandamLuchtfoto van Zaandam

Afsluiting Mauritsbuurt door rioolwerkzaamheden van 29 juni t/m 24 juli


25 juni 2020
Binnenkort start de gemeente met het verwijderen van een deel van het niet-werkzame riool in de Mauritsstraat. Voor de werkzaamheden sluiten we de hele straat en een gedeelte van het parkeerterrein af. Met het verwijderen van het riool komt er ruimte vrij voor de aanleg van kabels en leidingen en voor de ondergrondse afvalcontainers. Dit is ter voorbereiding van de geplande nieuwbouw. De start van de werkzaamheden is op maandag 29 juni 2020 en duurt tot circa 24 juli 2020.

luchtfoto van ZaandamLuchtfoto van Zaandam

Hoogste punt nieuwbouw IKC Overtuinen bereikt


19 juni 2020
De bouwwerkzaamheden van het nieuwe schoolgebouw IKC Overtuinen in Zaandam zijn de afgelopen maanden in volle vaart hervat. Deze week werd het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt.

Lees meer

Foto van Wethouder Natasja Groothuismink legt een dakpan op het dak van de schoolWethouder Natasja Groothuismink legt een dakpan op het dak van de school

Sociale huur in De Zaanse Helden


12 juni 2020
Ontwikkelcombinatie Impact Vastgoed/Stebru heeft overeenstemming bereikt met woningcorporatie Parteon over de aankoop van 163 sociale huurwoningen in het plan De Zaanse Helden in Zaandam. Wethouders Wessel Breunesse (Ruimtelijke Ontwikkeling) en Songül Mutluer (Wonen): ‘In de oorspronkelijke plannen zaten geen sociale huurwoningen. Heel mooi hoe we het aandeel sociale huur toch met elkaar op ruim 27% hebben gekregen.’ 

Lees meer

foto van ondertekening

Fietsroute op de spooroverbouwing en fietsenstalling Houtveldweg open in juni


12 mei 2020
Door de coronacrisis is de openstelling van de fietsenstalling aan de Houtveldweg uitgesteld tot juni. Vanaf dan kan ook het fietsverkeer gebruik maken van de spooroverbouwing en het fly-over fietspad De Slinger. De fietsroute van en naar het stadscentrum zal tijdens de openstelling duidelijk aangegeven worden met borden en via verkeersregelaars. Meer informatie volgt.

foto van de nieuwe fietsenstallingDe nieuwe fietsenstalling

Herstart bouw school IKC Overtuinen


24 april 2020
De bouw van het schoolgebouw IKC Overtuinen gaat weer verder. De bouw is een paar maanden gestopt vanwege een conflict tussen Zaan Primair en de aannemer. De partijen hebben nu besloten om de bouw te hervatten.

Meer lezen

impressie van het schoolgebouwImpressie van het schoolgebouw

Update bouw van de school en de inrichting openbare ruimte 


3 april 2020
Momenteel wordt nog hard gewerkt aan het uitwerken van de inrichting van de openbare ruimte in de Mauritsbuurt. Onder andere om de zorgen over parkeren en verkeersafwikkeling weg te nemen. Voor de inrichting is zowel een tijdelijk als een definitief plan. De tijdelijke situatie is nodig voor de veiligheid rondom de school. En voor de afwikkeling van het bouwverkeer voor de realisatie van De Kroon en plan Borghese.

Meer lezen

impressie van het schoolgebouwImpressie van het schoolgebouw

Update nieuwbouw achter Provincialeweg 184-186


3 april 2020
Achter de Provincialeweg 184-186 komen nieuwe woningen. Ontwikkelaar Borghese heeft inmiddels een plan met mogelijkheden ontwikkeld. Deze wordt beoordeeld door de disciplines stedenbouw, parkeren en woningbouw van de gemeente Zaanstad. Zodra is geconcludeerd dat het plan voldoet, kan het plan ook worden toegelicht aan de klankbordgroep. Vervolgens worden de bewoners door de initiatiefnemer geïnformeerd en bespreken we het plan in een bewonersbijeenkomst.  

Plattegrond van de Mauritsbuurt met de plannen

Update en ontwikkeling De Kroon: omgevingsvergunning en kapvergunning


31 maart 2020
Voor ontwikkeling De Kroon met 68 huurappartementen en een stallingsgarage is onlangs de omgevingsvergunning aangevraagd door de initiatiefnemer. De kapvergunning die was aangevraagd is inmiddels verstrekt. Voor de bouw van De Kroon worden de drie bomen op de hoek van Mauritsstraat/Anna de Waalstraat gekapt.

Meer informatie over deze vergunningen kunt u hier aanvragen

impressie van De KroonImpressie van De Kroon

Update De Slinger: bouw van het dek


27 maart 2020
De eerste fase van fietspad De Slinger is bijna gereed. Op De Slinger is bestrating aangebracht en natuursteen aan de zijkant. Benieuwd hoe dit proces is verlopen? Bekijk hoe het dek vanaf de kolommen is aangebracht!

Lees meer

foto van het nieuwe fietspad


Houthavenkade wordt nieuwe woonwijk met haventje en horeca


26 februari 2020
Op het bedrijventerrein aan de Houthavenkade in Zaandam komt een duurzame woonwijk met 710 diverse woningen. En een insteekhaven met horeca. Het gaat om 40 koop- en 670 huurwoningen. Waarvan 30% sociale huur en 20% middeldure huur.

Lees meer

impressie van de HouthavenkadeImpressie van de Houthavenkade

Vertraging IKC Overtuinen

 
11 februari 2020
Sinds een tijdje liggen de uitvoeringswerkzaamheden van IKC Overtuinen stil. Dit gaat om de nieuwbouw van de openbare basisschool Et Buur en de christelijke basisschool Westerkim. Reden hiervoor is een conflict tussen de aannemer (ADS Groep) en de opdrachtgever (Stichting Zaan Primair).

Impressie nieuwe school vanaf VolksparkImpressie nieuwe school vanaf Volkspark

Inloopavond voor bestemmingsplan De Zaanse Helden


24 december 2019
Op maandag 13 januari 2020 is er een inloopavond over het ontwerp bestemmingsplan voor het project de Zaanse Helden. U bent van harte welkom bij Cosmi Cosmetics, Mahoniehout 22, 1507 ED in Zaandam. U kunt op elk moment tussen 19:00 en 21:00 uur langskomen. Ook voor vragen.

Lees meer

impressie De Zaanse Helden

College stemt in met plan De Zaanse Helden: 620 nieuwe woningen

 
5 december 2019
Op het voormalig Vrodest-terrein in Zaandam komen 607 nieuwe woningen. Het bestemmingsplan De Zaanse Helden maakt dit mogelijk.  Dit is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. De woningen zijn verdeeld over negen woontorens. Daarnaast komen er een parkeergarage, een natuurinclusieve daktuin en een brugverbinding met de molen Held Jozua. Ook kan er een commerciële ruimte van 1.650 m² komen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk woningen in plaats van deze ruimte te maken of grote woningen te splitsen, tot een maximum van 620 woningen in totaal.

Lees meer

impressie De Zaanse HeldenImpressie De Zaanse Helden

Start bouw 144 nieuwe seniorenwoningen

Vaart achter de gebiedsontwikkeling in Zaans Hout


5 november 2019
Aan het Mahoniehout in Zaandam is ontwikkelaar en bouwer Stebru officieel gestart met de bouw van Burano. Een complex van 144 zorgwoningen. Wethouder Songül Mutluer sloeg maandag 4 november de eerste paal de grond in.

Lees meer

impressie Burano

Stedenbouwkundig plan Verkadebuurt


23 oktober 2019
Het stedenbouwkundig plan voor de Verkadebuurt geeft een indruk van de uitstraling van de nieuwe woonwijk. Het beschrijft onder andere de woontypes, het parkeren, de verkeersverbindingen en het groen. Afgelopen 9 oktober was er een inloopbijeenkomst over dit plan. Ook was er ruimte voor de aanwezigen om vragen te stellen.

Lees meer 

Vogelvlucht van de Verkadebuurt

Inloopbijeenkomst stedenbouwkundig plan Verkadebuurt

27 september 2019
Het college ingestemd met het stedenbouwkundig plan voor de Verkadebuurt; een uitbreiding van het centrum met 470 woningen tussen de Provincialeweg en de Verkadefabriek. Het stedenbouwkundig plan geeft een indruk van de uitstraling van de nieuwe woonwijk en beschrijft onder andere de woontypes, het parkeren, de verkeersverbindingen en het groen.

Lees meer

plattegrond VerkadebuurtPlattegrond Verkadebuurt

Eerste fase fietspad De Slinger mei 2020 klaar

 
24 september 2019
De werkzaamheden aan fietspad ‘de Slinger’ zijn vertraagd met vier maanden. Na de aanrijding met een vrachtwagen tegen de constructie afgelopen februari, is een onderzoek gestart om deze weer veilig op te bouwen. Inmiddels zijn de werkzaamheden hervat. De eerste fase van de bouw zal in mei 2020 klaar zijn.

Lees meer 

impressie fietspad De SlingerImpressie fietspad De Slinger

Bewoners denken mee over communicatie Verkadebuurt

30 juli 2019
De gemeente rondt momenteel het Stedenbouwkundig Plan af voor de Verkadebuurt. Onlangs heeft een zestal buurtbewoners met ons meegedacht hoe de informatie die openbaar wordt na het collegebesluit te laten aansluiten bij wat leeft en speelt in de buurt. De meest gestelde vragen en antwoorden kunt u hier teruglezen.

Lees meer

Foto van Verkade

Werkzaamheden gestart voor Burano                                               


9 juni 2019
De sloop van het oude gebouw van PostNL aan het Mahoniehout is gestart. Tot en met november vinden de volgende werkzaamheden plaats:                  

week 24 t/m 26 ( 10 t/m 28 jun.) : Asbestsanering in het gebouw
week 27 t/m 34 ( 1 jul. t/m 23 aug.) : Constructief sloopwerk
week 35 t/m 40 ( 26 aug. t/m 4 okt.) : Start bronnen boren gasloze nieuwbouw Burano
week 41 t/m 47 ( 7 okt. t/m 22 nov.) : Start heiwerk

Lees meer

impressie Burano

Hoe maken we de Behouden Haven aantrekkelijker?


23 mei 2019
De gemeente Zaanstad gaat de plannen om het gebied rond de Behouden Haven aantrekkelijker te maken verder uitwerken. Naast het opknappen van de openbare ruimte, is er een plan voor een nieuwe basisschool. De raad heeft daarover informatie gekregen. Omwonenden en ondernemers wensen meer groen in het gebied. Daarnaast maken zij zich zorgen over de veiligheid van de kinderen, vanwege het laden en lossen van winkels bij de school. Ook zijn ze bezorgd over de bereikbaarheid van de Behouden Haven als er wordt gebouwd.

Lees meer

impressie Behouden HavenImpressie Behouden Haven

De Tijdgeest: 306 nieuwe woningen aan de Ebbehout 


18 april 2019
Aan de Ebbehout in Zaans Hout komen 306 vrije sector huurwoningen. Dit gebouw, De Tijdgeest, is maximaal negen lagen hoog. Om hiervoor ruimte te maken, wordt het voormalige kantoor van Achmea gesloopt. De woningen bevinden zich voor 75 procent in het middeldure segment en voor 25 procent in het hogere segment. Onder de Tijdgeest komt een ondergrondse parkeergarage.

Lees meer

Impressie van de TijdgeestImpressie van de Tijdgeest

Schade aan hulpconstructie de Slinger door aanrijding met vrachtwagen


28 februari 2019
De bouw van de Slinger, de nieuwe fietsverbinding van de Houtveldweg naar de spooroverbouwing bij station Zaandam, is in volle gang. Op donderdag 14 februari is een vrachtwagen tegen een hulpconstructie van de Houtveldweg aangereden en deze veroorzaakte dusdanige schade dat deze opnieuw moet worden opgebouwd.

Lees meer

foto van het stationsgebied

Bestemmingsplan woontoren definitief

26 februari 2019
Het bestemmingsplan voor de woontoren aan de Rozengracht in Zaandam is onherroepelijk. Op 30 januari 2019 deed de Raad van State uitspraak over de ingediende bezwaren tegen het bestemmingsplan. De Raad van State heeft  deze ongegrond verklaard. Door deze uitspraak is het bestemmingsplan definitief.

Lees meer

impressie RozengrachttorenImpressie Rozengrachttoren

Goed bezochte informatiebijeenkomst 'De Kroon' aan de Mauritsbuurt


13 december 2018
Zo’n 40 geïnteresseerden kwamen op dinsdag 11 december jl. bij elkaar om te luisteren naar de toekomstplannen voor de nieuwe Mauritsbuurt. IBS en KFG Architecten presenteerden het nieuwbouwplan ‘De Kroon' met 68 appartementen aan de Provincialeweg. Ook de gemeente vertelde over de visie op het hele gebied. Bekijk de presentaties hier.

Presentatie informatieavond toekomstplannen Mauritsbuurt.pdf

Presentatie De Kroon FKG architecten.pdf

Impressie De Kroon

Eerste kennismaking klankbordgroep Verkadebuurt

5 november 2018
Op dinsdagavond 30 oktober jl. kwamen een aantal bewoners die nabij de nieuwe Verkadebuurt wonen samen voor de eerste klankbordgroep. De avond stond in het teken van kennismaken en bijpraten over het project.

Lees meer

foto van Verkade

Saneringswerkzaamheden locatie nieuwe school Mauritsbuurt


1 november 2018
Op het voormalige bedrijfsterrein aan de Mauritsstraat komen nieuwe woningen en een nieuw schoolgebouw voor Et Buut en Westerkim. Vooruitlopend op de nieuwbouw van de school vinden vanaf maandag 5 november tot eind november saneringswerkzaamheden plaats op de locatie. De werkzaamheden bestaan vooral uit het ontgraven en afvoeren van vervuilde grond (diepte circa. 1,0 meter) en het (deels) weer aanvullen van de bouwput met ‘schoon’ zand.

Impressie nieuwe school vanaf VolksparkImpressie nieuwe school vanaf Volkspark

Nieuw onderzoek markt Rozengracht


12 juli 2018
Zaanstad start een onderzoek naar het behouden van de markt op de Rozengracht. Uit de nieuwste inzichten blijkt dat de bouw van de woontoren minder ruimte in beslag neemt en dat de markt niet verplaatst hoeft te worden.

Lees meer

impressie RozengrachttorenImpressie Rozengrachttoren

Werkzaamheden aanleg De Slinger


15 juni 2018
‘De Slinger’ is het fly-over fietspad dat in de toekomst het Stadhuisplein via de nieuwe spooroverbouwing verbindt met de Houtveldweg. Volgende week starten de voorbereidende werkzaamheden voor ‘De Slinger’ op en rond de Houtveldweg. Vanaf 25 juni worden fietsers en voetgangers daarom omgeleid. Autoverkeer rijdt langzamer.

Lees meer

foto van het stationsgebied

Eerste ‘Held’ onthuld op Provada                                                            


14 juni 2018
Vorige week is tijdens de Provada door Stebru, Impact Vastgoed, de gemeente Zaanstad en Altera de naam van het eerste gebouw onthuld van het project 'De Zaanse Helden' aan het Mahoniehout in Zaandam (voormalige Vrodest-locatie). In het bijzijn van alle betrokkenen werd met een magische onthulling de naam van het eerste gebouw onthuld; De Vechter.

Lees meer

foto van de onthulling

Gemeente en Verkade maken afspraken Verkadebuurt definitief

25 mei 2018                                                                                                                                                                                                                           De afspraken tussen gemeente Zaanstad en Koninklijke Verkade over de realisatie van de Verkadebuurt in Zaandam zijn definitief. Namens gemeente Zaanstad zette wethouder Addy Verschuren zijn handtekening op vrijdag 25 mei onder de overeenkomst. Directeur Koen Regout tekende de overeenkomst namens Koninklijke Verkade. Met de afspraken zijn de kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van het gebied tussen de Provincialeweg en de Verkadefabriek. Dat verandert de komende jaren in een woonwijk met circa 400 woningen.

Lees verder

foto van Verkade

Altera Vastgoed koopt 228 appartementen in de Zaanse Helden (Vrodest locatie)                                                            


16 mei 2018
Altera Vastgoed heeft met Stebru en Impact Vastgoed een overeenkomst gesloten voor de afname van 228 huurappartementen in het binnenstedelijke nieuwbouwproject 'De Zaanse Helden' aan het Mahoniehout in Zaandam.               

Lees meer

impressie De Zaanse Helden

Inloopbijeenkomst Verkadebuurt 18 april

25 april 2018
Op woensdag 18 april was een inloopbijeenkomst over de overeenkomst tussen Verkade en de gemeente Zaanstad. De directie van Verkade en de raad van Zaanstad moesten toen nog een besluit nemen over de overeenkomst. Maar op deze avond hebben we de omwonenden alvast geïnformeerd over de afspraken uit de overeenkomst.

Lees meer

foto van de bijeenkomst

Overeenkomst met Verkade over Verkadebuurt

13 april 2018
De gemeente heeft afspraken gemaakt met Verkade over de ontwikkeling van de Verkadebuurt. Het gebied tussen de Provincialeweg en de Verkadefabriek in Zaandam verandert de komende jaren in een woonwijk met circa 400 woningen. De gemeenteraad en de Raad van Commissarissen van Koninklijke Verkade moeten nog instemmen met de overeenkomst.

Lees meer

foto van Verkade

Raad stelt gewijzigd bestemmingsplan vast


25 januari 2018
De gemeenteraad stelde op 25 januari 2018 het gewijzigde bestemmingsplan voor de Rozengrachttoren vastgesteld.

Lees de stukken

impressie RozengrachttorenImpressie Rozengrachttoren

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl