Veelgestelde vragen

Vragen over de Behouden Haven?

Komst van de school

 • Waarom is een nieuwe school nodig?

  Een nieuw schoolgebouw in het centrum is dringend nodig. De verwachting is dat het aantal leerlingen de komende jaren in Zaanstad explosief groeit. De scholen Et Buut en Westerkim moesten worden vervangen, omdat ze zowel kwantitatief als kwalitatief niet meer geschikt bleken voor de toekomst. Beide gebouwen verkeren in matige tot slechte staat en zijn niet geschikt om nog meer leerlingen uit de omgeving op te vangen. Een grote verbouwing zou dus bij beide scholen geen nut meer hebben. Na een verbouwing zou de locatie van Westerkim namelijk nog steeds te klein zijn en geen ruimte hebben voor gymles. En bij Et Buut is er ook geen perspectief voor de langere termijn, omdat de locatie inmiddels onder een gedoogconstructie valt omdat de vergunning is verlopen. Langer aanhouden van de locatie is voor omwonenden ook onbespreekbaar, omdat eerder is afgesproken dat de school zou verhuizen.

  De school IKC Overtuinen werd gebouwd als vervanging voor deze twee scholen, maar omdat de verwachte leerlingenaantallen nog steeds toenemen, wordt IKC Overtuinen ook op korte termijn al snel te klein en is er nog een extra school nodig. Dat is de nieuwe school op de Behouden Haven.

 • Waarom blijven de scholen niet op dezelfde plek, met bijvoorbeeld een flinke verbouwing?

  De huidige locatie van Westerkim en de locatie van Et Buut zijn niet geschikt om extra leerlingen voor lange termijn op te vangen. De huidige locatie van Westerkim is namelijk te klein en bovendien is het onmogelijk om daar een gymzaal te realiseren. Investeren in een forse renovatieopgave van de Westerkim is daarom niet aan te bevelen. Ook de locatie van Et Buut biedt te weinig perspectief om fors te investeren in renovatie. De locatie van Et Buut in de Parkstraat valt inmiddels onder een gedoogconstructie, omdat de vergunning is verlopen. Bovendien is het langer aanhouden van de locatie in de Parkstraat onbespreekbaar voor de omwonenden, omdat in een eerder stadium is afgesproken dat de school zou verhuizen.

 • Waarom is de locatie Behouden Haven gekozen voor deze school?

  Er is een locatieonderzoek uitgevoerd en zijn 14 alternatieve locaties onderzocht. Na zorgvuldige afweging is gekozen voor de Behouden Haven.

 • Is er geen andere plek in de omgeving die beter geschikt is voor een school?

   Het gaat om een basisschool voor groep 1 tot en met 8 met circa 200 leerlingen. Daarbij is het ook wenselijk dat kinderen in hun eigen wijk naar school kunnen. Uit onderzoek blijkt dat iets meer dan 70% komt uit de omliggende wijken en buurten. 

Bouw van de school

 • Wat voor school wordt het en waar komen die kinderen vandaan? Is het voor kinderen uit de buurt?

  De school wil het liefst op minimaal 2/3 van het programma op begane grond realiseren met een breedte van minimaal 25 m2. Dit is binnen de Behouden Haven niet mogelijk. Een 1-laagse school is gezien de stedelijke locatie niet wenselijk. Er is een studie gemaakt om te kijken hoe de school het beste past binnen de Behouden Haven. De studie bestaat uit twee lagen en toont aan dat het gewenste voorlopig ontwerp passend is op de kavel. Het is echter nog geen compleet ontwerp. De uiterlijke verschijningsvorm kan nog heel anders worden. Het schoolbestuur wordt opdrachtgever voor de architect. De gemeente controleert op de ruimtelijke kaders.

 • Hoe verloopt het proces verder?

  De start van de bouw is afhankelijk van het onderlinge akkoord tussen de gemeente en de betrokken schoolbesturen over welk schoolbestuur de school gaat exploiteren. Daarnaast eisen de schoolbesturen dat de veiligheid van de leerlingen is gegarandeerd, de geluidsoverlast tot een minimum is beperkt en dat de fasering van de verdere ontwikkeling van de openbare ruimte niet tot overlast leidt. Dat betekent dat vooraf eerst een kaderbrief gemaakt wordt, waarin alle afspraken worden vastgelegd; inclusief de oppervlakte van de school en de bijbehorende financiering. In de vergunningsfase zou (ernstige) vertraging op kunnen treden, wanneer bezwaar wordt aangetekend.

Contact

Heeft u vragen? U kunt contact opnemen via behoudenhaven@zaanstad.nl.

  Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl