Update bouw van de school en de inrichting openbare ruimte

Update bouw van de school en de inrichting openbare ruimte 


3 april 2020
Momenteel wordt nog hard gewerkt aan het uitwerken van de inrichting van de openbare ruimte in de Mauritsbuurt. Onder andere om de zorgen over parkeren en verkeersafwikkeling weg te nemen. Voor de inrichting is zowel een tijdelijk als een definitief plan. De tijdelijke situatie is nodig voor de veiligheid rondom de school. En voor de afwikkeling van het bouwverkeer voor de realisatie van De Kroon en plan Borghese.

De bouw van de school nog stil.  Er zijn nog gesprekken om het conflict tussen bouwheer en aannemer te beëindigen. Er wordt nog gewerkt om tot een oplossing te komen  om de bouw zo snel mogelijk te hervatten. Op dit moment van schrijven is helaas nog onduidelijk wanneer de bouw weer start.

Subsidie en speeldek

De gemeente heeft subsidie aangevraagd voor het inrichten van de openbare ruimte (stenen en bomen), de aanleg van loop- en fietsverbindingen, het maken van een kruispunt en een parkeerdek. Er wordt een houten dek als openbare ruimte (spelen en ontmoeten) gemaakt met daaronder parkeerplaatsen voor auto’s. Het dek komt tussen de school en de ontwikkeling aan de provinciale weg. De subsidie is toegekend door Gedeputeerde Staten, maar de Provinciale Staten van Noord-Holland moet deze nog vaststellen. Door de coronacrisis is dat beslismoment uitgesteld.  

Brug over De Vaart bijna gereed

Naar verwachting is de brug over De Vaart over twee weken klaar. In eerste instantie nog met een tijdelijke leuning. De definitieve volgt zodra deze is geleverd. De rijplaten gaan daarna weg. Ook volgen er nog herstelwerkzaamheden.

impressie van de schoolImpressie van de nieuwe school


foto van de nieuw brugDe brug is bijna klaar

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl