Veelgestelde vragen

Over de Mauritsbuurt

Werkzaamheden

 • Hoe worden bewoners op de hoogte gehouden over de bouwwerkzaamheden van de school?

  De schoolbesturen en/of de aannemer communiceren met de buurt over de voortgang en wat dit mogelijk voor u als bewoner betekent.

 • Hoe rijdt het bouwverkeer?

  Al het bouwverkeer van de diverse bouwlocaties rijdt via de Mauritsstraat.

  De afslag van de Provincialeweg blijft tijdens de bouwwerkzaamheden functioneren.

  Als de school open is, zal het bouwverkeer en het (school) bestemmingsverkeer zo goed mogelijk gescheiden worden zodat de schoolgaande kinderen een veilige route krijgen om hun school te bereiken.

  Bij indienen van de omgevingsvergunning moeten de ontwikkelaars/bouwers een BLVC-plan (Bereikbaarheid/Leefbaarheid/Veiligheid/Communicatie) bijsluiten. Hierin staat onder andere hoe het bouwverkeer rijdt. Dit plan wordt door de gemeente Zaanstad beoordeeld en daarop zal tijdens de uitvoering op toegezien worden.

Parkeren

 • Welke parkeerregels gelden voor de nieuwe bewoners?

  Parkeren moet op eigen terrein plaatsvinden. Dit houdt in dat de ontwikkelaars parkeerplaatsen binnen hun kavelgrenzen moeten realiseren. In de ingediende plannen is dit geregeld door half verdiept parkeren (parkeerkelder).

  Er worden geen vergunningen voor bezoekers door de gemeente Zaanstad afgegeven. Als de parkeergarage vol is, moeten bezoekers parkeren in het daartoe bestemde betaald parkeerterrein / garages

  Bijvoorbeeld parkeergarage centrum (nabij stadhuis) of op de locaties waar betaald parkeren geldt (Zeemanstraat).

 • Hoe is het parkeren voor de school geregeld?

  De school krijgt een eigen parkeerterrein (er loopt een onderzoek of dit d.m.v. half verdiept parkeren kan worden geregeld).

  Op het parkeerterrein is ruimte voor de voertuigen van de leerkrachten.

  Op het parkeerterrein is rekening gehouden met ouders die met hun kind willen mee lopen in de school en de auto tijdelijk willen parkeren.

  Er is een Kiss&Ride plaats in de plannen opgenomen, voor ouders die hun kinderen met de auto  langs komen brengen (afzetten en doorrijden).

  Voor fietsers is binnen de schoolkavel rekening gehouden met een stalling.

Verkeer

 • Waarom komt er een fietspad langs de Vaart?

  Zaanstad wil het fietsverkeer in de stad stimuleren. Daarom investeren we in fietspaden en extra fietsparkeerplaatsen bij onder andere scholen.

  Door fietspaden gescheiden van andere verkeersstromen aan te leggen wordt de kans op ongelukken kleiner en dus veiliger.

  Fietspaden zijn alleen succesvol en aantrekkelijk als zij een zo kort mogelijke en veilige route bieden. Voor de schoolgaande kinderen uit de richting van Botenmakerstraat, Statenhoek, Stationstraat, etc biedt dit fietspad een veilige korte route om zelfstandig naar school te gaan.

  Door realisatie van een fietspad naast een voetpad wordt voorkomen dat verschillende verkeersstromen door elkaar heen gaan bewegen.

Ontwerp

 • Is het gebied tussen de verschillende appartementen gebouwen openbaar?

  In principe is dit gebied in eigendom van de toekomstige VVE van deze appartementen. Het is wel zo ingericht als “semi” openbaar terrein. Dit houdt in dat het gebruikt kan / zal worden door de bewoners, maar ook een verbinding is tussen de diverse gebieden.

  Deze gebieden worden ingericht als binnentuin en zijn toegankelijk voor bewoners, bezoekers en omwonenden. Doordat het openbaar toegankelijk is, zal er meer sociale controle ontstaan.

 • Hoe behouden de bewoners van de Marga Klompestraat hun privacy in de tuinen en achterkanten van de woningen?

  De ontwikkelaars plaatsen op de grens tussen de achterzijde / eigendommen van de Marga Klompestraat en de nieuwbouw een afscheiding.

  Het hek zal deels gaan bestaan uit een gemetselde muur en deels met groen worden bekleed, zodanig dat er geen zicht is op de tuinen/achterzijde van de woningen.

  De exacte uitwerking van de afscheiding moet nog worden vormgegeven bij het indienen van het definitieve ontwerp.

Overlast

 • Krijgen bewoners van de Marga Klompestraat geuroverlast vanuit de parkeerkelder?

  De zijde van de parkeerkelder aan de Marga Klompestraat wordt luchtdicht gemaakt. Hierdoor voorkomen we dat mogelijke uitlaatgassen in de tuinen van de bewoners aan de Marga klompestraat komen.

  Bovendien neemt de ontwikkelaar maatregelen om de uitlaatgassen te beperken / reduceren. Hiervoor zijn landelijk geldende richtlijnen.

Planning

 • Wat is de huidige stand van zaken?

  De werkzaamheden voor de school zijn gestart.

  Voordat de school geopend kan worden, moet het aan de Provincialeweg gelegen gasstation verplaatst worden.

  De openbare ruimte zal “tijdelijk” zo ingericht worden dat de school en de bouw naast elkaar kunnen functioneren.

  Ontwikkelaars maken een definitief ontwerp voor het plan ‘De Kroon’. Bij akkoord van de gemeente wordt een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. Na verstrekken van deze vergunning kan de bouw van start.

  Voor de bouw van woningen aan de vaartzijde (oude locatie Singeling) is een ontwikkelaar bezig met een voorlopig ontwerp.  Deze moet goedgekeurd worden door Zaanstad met een overeenkomst.  Hierna volgt een definitief ontwerp.

  Voor de nieuwbouw aan de Provincialeweg onderzoeken we samen met een ontwikkelaar de haalbaarheid van nieuwbouw.  Hier zijn nog geen schetsen voor.

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl