Voorbereidingen bouw woontoren

Bestemmingsplan woontoren definitief

26 februari 2019
Het bestemmingsplan voor de woontoren aan de Rozengracht in Zaandam is onherroepelijk. Op 30 januari 2019 deed de Raad van State uitspraak over de ingediende bezwaren tegen het bestemmingsplan. De Raad van State heeft deze ongegrond verklaard. Door deze uitspraak is het bestemmingsplan definitief. 

De voorbereidingen voor de bouw van de woontoren worden verder opgepakt. Dit houdt in dat de omgevingsvergunning voor het bouwen van de woontoren wordt uitgewerkt en aangevraagd. Vanwege de bouw zijn aanpassingen in het gebied nodig. Ook wordt gewerkt aan het behouden van de markt op de Rozengracht tijdens de bouw.

Voorafgaande werkzaamheden

Om de bouw van de woontoren mogelijk te maken, zijn voorbereidende werkzaamheden nodig op de Rozengracht.  Zo zullen de fietsenrekken en bankjes verwijderd worden. Als alternatief voor het stallen van de fietsen werkt de gemeente samen met de Rozenhof aan het realiseren van een fietspakhuis in de Rozenhof.

Start bouw eind 2019

Naar verwachting start de bouw van de woontoren niet eerder dan eind 2019. 

impressie rozengrachttoren

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl