Bestemmingsplan Verkadebuurt gepauzeerd door stikstofproblematiek

Bestemmingsplan Verkadebuurt gepauzeerd door stikstofproblematiek


12 augustus 2020
De stikstofcrisis raakt ook de Verkadebuurt. Het is nog onduidelijk hoe de extra geproduceerde stikstof wordt gecompenseerd. Hierdoor kan de gemeente geen plannen in procedure brengen of het concept bestemmingsplan verder afmaken. 

Ondertussen gaat de gemeente wel verder met het project waar dat kan. Zo maken we afspraken met de beoogde ontwikkelaar voor het zuidelijke deelgebied en ook met de eigenaar van het noordelijke deelgebied. Ook voert de gemeente gesprekken met enkele buren over de erfgrenzen en toekomstige bebouwingen. Ook maakt de gemeente een inrichtingsplan.

Inrichtingsplan

Verder bereidt de gemeente het inrichtingsplan voor. Een inrichtingsplan is het ontwerp van de openbare ruimte, met daarin opgenomen onder andere:

  • Infrastructuur voor auto’s, fietsers, voetgangers
  • Parkeerplaatsen en opstelplekken voor vuil
  • Oplossingen voor hoogteverschillen, zoals keerwanden, taluds
  • Hoogteligging van de bouwblokken
  • Overgangen privé-openbaar
  • Groen zoals bomen en groenstroken,
  • Informatie over afkoppeling, Watergangen, oevers en kades
  • Inrichtingszaken zoals verlichting, banken en afvalbakken borden
  • Informatie over gebruik van de wijk vanuit de ambitie, zoals hoeveelheid verharding in tuinen, erfafscheidingen

Het inrichtingsplan brengt het (goedgekeurde) stedenbouwkundige plan een slag verder, waardoor de ontwikkelaars, de directe omgeving en nieuwe bewoners straks beter weten wat er gaat gebeuren. De gemeente presenteert dit plan aan de omgeving zodra hier meer duidelijk over is.

vogelvlucht van de VerkadebuurtVogelvlucht van de Verkadebuurt

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl