Bewoners denken mee over Verkadebuurt

Bewoners denken mee over communicatie Verkadebuurt

30 juli 2019
De gemeente rondt momenteel het Stedenbouwkundig Plan af voor de Verkadebuurt. Onlangs heeft een zestal buurtbewoners met ons meegedacht hoe de informatie die openbaar wordt na het collegebesluit te laten aansluiten bij wat leeft en speelt in de buurt. De meest gestelde vragen en antwoorden kunt u hier teruglezen.

Suggesties vanuit de bewoners:

  • Vertel tijdens de inloopbijeenkomst wat de impact van het plan is op de omgeving. Vooral over verkeer, parkeren, uitzicht/bouwhoogten en fietsers door de Molenbuurt.
  • Zorg voor voldoende sociale huurwoningen.
  • Zorg voor voldoende parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners in de Verkadebuurt.
  • Zorg dat het zand dat gebruikt wordt om het noordelijk deel voor te belasten geen overlast veroorzaakt in de tuinen in de omgeving, bijvoorbeeld door de bomen te laten staan of schermen te plaatsen.
  • Verspreid regelmatig huis aan huis brieven, ook als er geen tot weinig nieuws is. Vermeld in de brief de website voor meer informatie. Dit in combinatie met een spreekuur voor bewoners met de gemeente in de wijk.
  • Stel een visie op over het gebruik van de Vaart zodat de waterverbinding open blijft.
  • Onderzoek in hoeverre het geluid van het vrachtverkeer van Verkade te horen is in de woningen aan de Valkstraat. Dit omdat de toegang van de Verkadefabriek verplaatst van de Westzijde naar de Provincialeweg. Houd in dit onderzoek ook rekening met eventueel terugkaatsen van geluid van Verkade via de dove gevels op de nieuwbouw tegenover de fabriek richting de Valkstraat.
  • Informeer ons over de bomen die gekapt moeten worden om de ontwikkeling mogelijk te maken en probeer zo min mogelijk tijd te laten zitten tussen de kap van de bomen en de start van de werkzaamheden.
  • Houd in het ontwerp van de nieuwe toegangsweg- en brug voor Verkade rekening met de geluidsbelasting van de vrachtwagens op de omliggende woningen.
  • Breng voorafgaand aan de  werkzaamheden in kaart wat de risico‚Äôs zijn van beschadiging aan de huizen in de buurt en spreek af wie waarvoor verantwoordelijk is.

 

Verkadefabriek aan de Zaan

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl