Eerste kennismaking klankbordgroep

Bijpraten over Verkadebuurt

Eerste kennismaking klankbordgroep Verkadebuurt

5 november 2018
Op dinsdagavond 30 oktober kwamen een aantal omwonenden van de nieuwe Verkadebuurt samen voor de eerste klankbordgroep. De avond stond in het teken van kennismaken en bijpraten over het project.

De gemeente werkt momenteel aan een stedenbouwkundig plan. Dit schetst de nieuwe Verkadebuurt, zoals de hoogte van de bebouwing, het type woningen en de inrichting van de openbare ruimte. Hierbij wordt rekening gehouden met de afspraken die met Verkade zijn gemaakt over bijvoorbeeld de milieumaatregelen en de afstand tussen de fabriek en de nieuwe woningen. Dit plan wordt in 2019 samen met het bestemmingsplan aan de buurt gepresenteerd. 

Tips en tops door bewoners

De bewoners plaatsten tips en tops bij het plan. Zo werd het groen en de openbare ruimte gewaardeerd. Wel leven zorgen over onder andere de funderingen van de Valkstraat in relatie tot  bouwactiviteiten, de ontsluiting van het Verkadevrachtverkeer versus het bestemmingsverkeer en het geluid vanuit de Verkadefabriek. De gemeente neemt dit mee in de verdere uitwerking. 

Volgend klankbordgroep in maart 2019

In maart 2019 organiseert de gemeente een volgend klankbordgroep. Voor het onderwerp langzaamverkeer met de nieuwe aansluiting (brug) tussen Oud West en de Overtuinen volgt in de loop van 2019 nog een aparte themabijeenkomst. Er is nog plek in de klankbordgroep. Woont u in de Reigerstraat, Valkstraat, Ooievaarstraat of aan het Hollandsepad en wilt u ook betrokken blijven bij de plannen voor de Verkadebuurt? Stuur dan een email met uw naam en adres naar overtuinen@zaanstad.nl. Uiteraard informeert de gemeente op belangrijke momenten de directe omgeving via deze website, de digitale nieuwsbrief en/of bewonersbrieven. 


Foto van Verkadefabriek

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl