Inloopbijeenkomst Verkadebuurt 18 april

Inloopbijeenkomst Verkadebuurt 18 april

25 april 2018
Op woensdag 18 april 2018 was een inloopbijeenkomst over de overeenkomst tussen Verkade en de gemeente Zaanstad. De directie van Verkade en de raad van Zaanstad moesten toen nog een besluit nemen over de overeenkomst. Maar op deze avond hebben we de omwonenden alvast geïnformeerd over de afspraken uit de overeenkomst.

De opkomst was ondanks het mooie weer goed. Met name bewoners uit de Valkstraat, Reigerstraat en het Papenpad hadden vragen en opmerkingen over de veranderingen dichtbij hun woningen wanneer de overeenkomst wordt uitgevoerd.

Na besluit volgt overleg

De belangrijkste boodschap vanuit Verkade en de gemeente was dat als de overeenkomst definitief is, de gemeente eerst nog een procedure start over het bestemmingsplan. Daar kunnen mensen nog bezwaar tegen maken. Na die procedure kunnen we de meeste onderdelen uit de overeenkomst uitvoeren. Voor een aantal onderdelen, zoals de aanleg van de fiets- en voetgangersroute die uitkomt op de Reigerstraat, gaan we in overleg met de omwonenden.

Meestgestelde vragen en antwoorden

Welke vragen stelden de bezoekers van de inloopbijeenkomst? We zetten de zes belangrijkste onderwerpen op een rijtje.

1.         Groen

Komt er groen in de Verkadebuurt?

Antwoord: Ja, er is ruimte voor groen in de Verkadebuurt. In het stedenbouwkundig plan voor de Verkadebuurt wordt dat uitgewerkt nadat de overeenkomst definitief is vastgesteld.

2.         Parkeren

Waar kunnen de nieuwe bewoners van het Papenpad straks parkeren?

Antwoord: Dit wordt nog onderzocht en maakt onderdeel uit van de eisen voor de woningbouw op het Papenpad.

3.         Water

Zit er water in het plan Verkadebuurt? En kunnen bewoners met hun bootjes de Zaan nog bereiken?

Er is straks een brug tussen Overtuinen en het Verkadeterrein voor het vrachtverkeer, bezoekersverkeer, voetgangers en fietsers. Ja, er komt water in het plan voor de Verkadebuurt. Dat wordt uitgewerkt in het stedenbouwkundig plan nadat de overeenkomst definitief is vastgesteld.

Je kunt straks onder de brug tussen Overtuinen en het Verkadeterrein doorvaren. De minimale doorvaarhoogte is 1.25 meter en de breedte is 4 meter. In het ontwerp van de brug zal duidelijk worden welke doorvaarhoogte maximaal haalbaar is.

4.         Verkeer

Wat is het effect als de vrachtwagens van Verkade niet meer over de Westzijde rijden?

Antwoord: als de nieuwe aansluiting (vanaf de Provincialeweg, via de Overtuinen) klaar is (naar verwachting 2020), kunnen de vrachtwagens van Verkade de nieuwe route nemen. Dat betekent dat er een derde minder vrachtwagens over de Westzijde zullen rijden.

5.         Woningen

Hoeveel woningen komen er in de Verkadebuurt? En hoe hoog worden de gebouwen?

Antwoord: er komen ongeveer 400 woningen in de Verkadebuurt. De woningen bestaan uit een mix van hoogbouw en laagbouw. De maximale hoogte van de hoogbouw wordt vijf lagen. In het stedenbouwkundig plan wordt uitgewerkt waar welk type woningen komt en met welke hoogte.

6.         Proces

Hoe snel worden de afspraken uit de overeenkomst uitgevoerd?

Antwoord: hieronder staat de voorlopige planning.

2018

  • 23 april: Bestuur Verkade besluit over overeenkomst
  • 17 mei: Raad Zaanstad besluit over overeenkomst
  • Uitwerken stedenbouwkundig plan
  • Start procedure bestemmingsplan Verkadebuurt
  • Start procedure voor woningen Papenpad

2019

  • Bouw nieuwe schoorsteen Verkade

2020

  • Bestemmingsplan definitief: starten met aanleg directe ontsluiting en route fietsers en voetgangers
  • Herinrichten voorplein Westzijde (afhankelijk van planning/voortgang Westzijde)
  • Start bouw woningen Papenpad
  • Start bouw woningen Verkadebuurt

aanwezigen inloopbijeenkomst verkadebuurt

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl