Stedenbouwkundig plan Verkadebuurt

Stedenbouwkundig plan Verkadebuurt

23 oktober 2019
Het stedenbouwkundig plan voor de Verkadebuurt geeft een indruk van de uitstraling van de nieuwe woonwijk. Het beschrijft onder andere de woontypes, het parkeren, de verkeersverbindingen en het groen. Afgelopen 9 oktober was er een inloopbijeenkomst over dit plan. Ook was er ruimte voor de aanwezigen om vragen te stellen. 

In het bestemmingsplan wordt het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt met afspraken over wat er met het gebied precies gaat komen. De planning is nog onzeker door het verwerpen van het Programma Aanpak Stikstof door de Raad van State en de gevolgen die dit heeft voor het bestemmingsplan Verkadebuurt.

Stedenbouwkundig Plan Verkadebuurt.pdf


Vogelvlucht van de VerkadebuurtVogelvlucht van de Verkadebuurt

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl