Nieuws

Startnotitie voor 29 sociale huurwoningen Westzijde 248-252 Zaandam

Gepubliceerd op 30 maart 2023
Afbeelding

De kavel langs de Westzijde 248-252 is in bezit van woningcorporatie Rochdale en nu braakliggend terrein. Rochdale wil het terrein graag ontwikkelen tot een plek met 29 betaalbare huurwoningen. Deze nieuwe woningen zijn voor starters en ouderen. Doel is om van het terrein een levendige plek te maken dichtbij het centrum en het station. Daarom heeft de gemeente een startnotitie voor deze ontwikkeling gemaakt. Hierin staan de randvoorwaarden en uitgangspunten waar het plan aan moet voldoen.

In de startnotitie beschrijven we ook het proces. En hoe we de bewoners en de buurt betrekken bij de ontwikkeling. Het doel van de startnotitie is om de gemeenteraad aan de voorkant te betrekken bij het plan. Zo kunnen zij alvast extra uitgangspunten meenemen, voordat Rochdale het plan verder uitwerkt. Als de gemeenteraad de startnotitie vaststelt, kan Rochdale aan de slag met het haalbaarheidsonderzoek. Op basis van wat er mogelijk is op deze plek, kan Rochdale een plan uitwerken voor de ontwikkeling van de Westzijde 248-252.

Duurzame houtbouw

Wethouder René Tuijn: ‘Een aantal uitgangspunten voor dit stuk grond willen we nu alvast met elkaar vastleggen. We kunnen ons goed vinden in het idee voor 29 sociale huurappartementen voor 1-2 persoonshuishoudens. Voor starters en ouderen. Ook het idee om vooral met hout te bouwen spreekt ons erg aan. Dit past heel goed bij het verleden en de cultuurhistorie van Zaanstad. Daarnaast past de duurzame bouwmethode ook bij onze toekomstambities.’

Binnenkort behandelt de gemeenteraad deze startnotitie

De gemeenteraad behandelt de startnotitie op twee momenten:

  • Zaanstad Beraad: Waarschijnlijk in april 2023.
  • Tijdens het Zaanstad Beraad stellen raadsleden hun vragen over de startnotitie aan de wethouder gebiedsontwikkeling MAAK.Centrum. U kunt zelf ook vragen stellen aan de gemeenteraad. Als u dat wilt, kunt u zich melden bij de griffie via raadsgriffie@zaanstad.nl.
  • Gemeenteraadsvergadering: Deze verwachten we in mei 2023. Hier vindt de vaststelling van de startnotitie plaats.

Voor de precieze kunt u de agenda in de gaten houden via zaanstad.bestuurlijkeinformatie.nl. De raadsvergadering is hier digitaal te volgen. Op deze website kunt u ook het raadsvoorstel en de startnotitie (na vaststelling) vinden.

Informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

Als de startnotitie is vastgesteld, organiseren Rochdale en de gemeente een bijeenkomst voor bewoners en omwonenden. In deze eerste bijeenkomst vertellen we over het proces en hoe u kunt meedenken over de ontwikkeling. Ook horen we graag uw ideeën, zorgen, reacties en adviezen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl