Nieuws

Update ontwikkelingen in Verkadebuurt

Gepubliceerd op 4 april 2023

Graag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen in de Verkadebuurt. In dit bericht leest u onder andere meer over het bestemmingsplan en de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn voor de nieuwbouw. 

Kapvergunningsvrije bomen en verwijderen groen

Vanaf begin april  worden de kapvergunningsvrije bomen en struiken die op het gemeentelijke (zuidelijke) deel van het terrein staan verwijderd. Dit is nodig als voorbereiding op de plannen voor nieuwbouw.  Het terrein moet opgehoogd worden. Het ophogen wordt in het najaar van 2023 gedaan. Wij zijn ons bewust van de start van het broedseizoen. Om zeker te zijn dat hier geen dieren broeden wordt eerst een zogeheten ecologische schouw uitgevoerd. 

Parteon heeft in oktober een deel van de vergunningsvrije bomen en struiken op hun (noordelijke) deel van het terrein weggehaald en zal nu ook het resterende groen weg laten halen. Hierover heeft Parteon in oktober de bewoners met direct zicht op het terrein geïnformeerd. 

Kapvergunningsplichtige bomen waar een kapvergunning voor nodig is

Voor sommige bomen is een vergunning nodig om ze te kappen of te verplaatsen. Dit geldt voor de grotere of bijzondere bomen. Ze blijven behouden totdat er een vergunning is verleend. Dit betreft:

  • alle bomen buiten de bouwhekken; 
  • de bomen binnen de bouwhekken die op de bijzondere bomenlijst staan, namelijk 10 watercypressen (sequoia’s) langs de Provincialeweg en 1 Es bij de fietstunnel. 

Let op: ter verduidelijking is het belangrijk om te melden dat een vergunning om een boom te verplaatsen ook een “kapvergunning” heet. Op dit moment hebben wij budget beschikbaar gesteld voor het verplanten van de 10 watercypressen (sequoia’s) en de Es. Een aanvraag kapvergunning voor deze bomen is in voorbereiding. Volgens de huidige planning worden de bomen in de winter 2023/2024 naar een nieuwe plek verplaatst. 

Alle informatie over de kapvergunningen kunt u na publicatie vinden via www.officielebekendmakingen.nl

Bestemmingsplan Verkadebuurt 

Tijdens de bewonersbijeenkomst in oktober 2022 hebben wij u geïnformeerd over de planning van het bestemmingsplan. Hierbij hebben wij aangegeven dat het bestemmingsplan rond maart 2023 ter inzage gelegd zou worden. Helaas is dit proces door een aantal technische redenen vertraagd en zal het bestemmingsplan pas na de zomer ter inzage gelegd worden. Op het moment dat dit gebeurt, wordt u hierover geïnformeerd. 

Sloop huizen woningen Parteon

Er is gestart met de eerste werkzaamheden aan de sloop van de woningen nabij de fietstunnel. De verwachting is dat deze eind april geheel zijn verwijderd. Werkzaamheden kabels en leidingen In de buurt van de te slopen woningen zijn verschillende aanpassingen nodig in de nutsvoorzieningen en hoe de kabels en leidingen in de stoep van de Provincialeweg liggen. Deze werkzaamheden zijn al gestart, maar duren nog enkele maanden. Ze worden in kleine fasen aangepakt.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl