Update over omgevingsvergunningen Mauritsstraat 4 t/m 10 en De Kroon

Update over omgevingsvergunningen Mauritsstraat 4 t/m 10 en De Kroon

 
15 juli 2022
Op 12 juli heeft het college van Burgemeester en Wethouders een ontwerp-besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de Mauritsstraat 4 t/m10. Dat betekent dat het College akkoord heeft gegeven om dit ontwerp-besluit eind augustus voor zes weken ter inzage te leggen. Het plan komt op onze website en in het Stadsblad te staan. U vindt de bekendmaking van de omgevingsvergunning op www.zaanstad.nlIedereen kan zijn of haar zienswijze tegen het plan indienen. 

Op 25 april 2022 heeft het College ook voor De Kroon een ontwerp-besluit genomen over de omgevingsvergunning. Het plan lag toen zes weken ter inzage. Er zijn twee reacties tegen het plan binnengekomen. De gemeente gaat nog reageren op de indieners. Het College neemt hierna de reacties mee in het definitieve besluit. 

Verkeersoplossing in verband met de bouw van De Kroon en de Mauritsstraat 4 t/m 10

Door de bouw van de twee nieuwbouwprojecten, is er straks naast schoolgaand verkeer ook bouwverkeer. Daarom is er een nieuwe tijdelijke verkeerssituatie nodig. We kijken nu naar een veilige oplossing waarbij we het schoolgaand verkeer en bouwverkeer veilig kunnen laten plaatsvinden.

In de Mauritsbuurt komen ook een speeldek, een stallingsgarage voor de scholen (en zorgwoningen). Tijdelijke verkeerssituaties blijven nodig totdat deze klaar zijn. Naar verwachting is dit in 2025.

Voet-/fietspad langs de Vaart

Voor het definitieve voet-/fietspad langs de Vaart is een omgevingsvergunning aangevraagd. Het definitieve voet/-/fietspad loopt van het Volkspark tot de Marga Klomp├ęstraat. Tijdens de bouw van project Mauritsstraat 4 t/m 10 komt er een tijdelijk voet-/fietspad langs de Vaart. Deze komt op de plek waar nu nog bebouwing is. Het voet-/fietspad komt om het bestaande transformatorhuisje. Dit is omdat dit huisje pas verdwijnt als er een nieuwe transformator in de nieuwbouw is.

Kapvergunningen 

Het is niet nodig om op korte termijn bomen te kappen voor de aanleg van het tijdelijke voet-/fietspad. De houtopstanden naast het transformatorhuisje en tegen de muur van de garages moeten we wel laten kappen. Daarvoor wordt binnenkort een kapvergunning aangevraagd. Meer informatie over de bomen die blijven en weg moeten vindt u binnenkort op deze website.

Info over het tijdelijke schoolplein

Om het schoolplein staat nu een hek. Als de woningen en de parkeerplaats met speeldek klaar zijn,  gaan we de openbare ruimte van de Mauritsbuurt en het schoolplein definitief inrichten. Het hek gaat dan weg, zodat de buurtkinderen hier ook buiten de schooltijden kunnen spelen.

Impressie van Mauritsstraat blok AMauritsstraat blok A

Impressie van Mauritsstraat blok BMauritsstraat blok B

Impressie van Mauritsstraat blok CMauritsstraat blok C

Impressie van het dek bij de MauritsstraatHoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl