Update verkeersoplossing Mauritsstraat

Update over de verkeersoplossing Mauritsstraat


2 februari 2022
Op 10 januari 2022 is het schoolgebouw van IKC Overtuinen in gebruik genomen. Door verkeer van en naar de school is er nu een andere verkeerssituatie in de wijk. De scholen en buitenschoolse opvang hebben gevraagd aan de ouders, verzorgers en docenten om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de school te komen. In dit vorige bericht leest u meer over de verkeersoplossing.

In de eerste week na de opening van de school ontstond er een ophoping van auto’s in de Mauritsstraat door een te smalle in/uitrit naar het parkeerterrein. Ook stonden er auto’s in de Mauritsstraat fout geparkeerd. Verder stonden er auto’s op het parkeerterrein van de school die er niet hoorden. Daarom hebben we een aantal aanpassingen gedaan om de verkeersoplossing te verduidelijken.

Bredere in-/uitrit, biggenbruggen, een slagboom en belijning

Als oplossing hebben we de in-/uitrit naar het parkeerterrein breder gemaakt. Ook hebben we gele biggenruggen op het parkeerterrein geplaatst. Daarnaast hebben we nog eens met de ouders van de leerlingen gesproken over de nieuwe verkeerssituatie. In de tweede week zagen we dat de verkeerssituatie beter verliep. Daarom hebben we het aantal verkeersregelaars teruggebracht naar één. Ook zijn we bezig met het plaatsen van een slagboom en het aanbrengen van belijning op de weg. Hiermee willen we de verkeersoplossing verduidelijken. De komende tijd blijven we de verkeerssituatie in de gaten houden.

Hoe nu verder? 

De huidige tijdelijke verkeersoplossing blijft bestaan tot de bouw van de appartementen (De Kroon en Mauritsstraat 4 t/m 10) begint. De verwachting is dat dit over een half jaar is. Daarna gaan de scholen tijdelijk in de Klokbaai (en omgeving) parkeren. Hiermee komt er ruimte is in de Mauritsstraat voor het bouwverkeer, de bouwplaatsinrichting en de bouwwerkzaamheden. Voor de scholen komt er een stallingsgarage met daarboven speeldek. Zodra die klaar is, komt de tijdelijke parkeersituatie in de Klokbaai (en omgeving) te vervallen. Naar alle verwachting is dat eind 2024. Dat dit nog even duurt, komt omdat het idee voor het speeldek pas later ontstond. Op dit moment werkt de gemeente nog aan dit plan.

Bewonersbijeenkomst ontwikkeling Mauritsbuurt

Op dit moment bereidt de gemeente een bewonersbijeenkomst voor over de gehele gebiedsontwikkeling in de Mauritsbuurt. Tijdens deze bijeenkomst willen wij u een toelichting geven op de stand van zaken. Ook kunt u vragen te stellen. Zodra er een datum is, krijgen de bewoners hier meer informatie over.


foto van een slagboom bij de mauritsstraatSlagboom bij de Mauritsstraat

Biggenruggen op het parkeerterrein

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl