Voormalig Belastingkantoor maakt plaats voor 449 woningen

 Voormalig Belastingkantoor maakt plaats voor 449 woningen 


16 december 2021
Vlakbij station Zaandam, op de plek van het voormalige Belastingkantoor, komen 449 nieuwe huurappartementen. 36% is sociale en middeldure huur. Over dit project ‘De Heldin-Stelling’ zijn afspraken gemaakt tussen de ontwikkelaar Woonfront en gemeente Zaanstad. In het nieuwbouwproject komen ook commerciële ruimten en parkeerplaatsen. Daarbij is er veel aandacht voor duurzaamheid. 

In het voorjaar van 2016 startte het overleg tussen de gemeente Zaanstad met Woonfront over deze locatie. Na het ontwerpbestemmingsplan in 2018, legde de ontwikkelaar het project tijdelijk stil. Dit was vanwege financiële onzekerheden. In die tijd was er nog geen gemeentelijk beleid voor lagere huurprijzen. Nu is dat er wel.  Op aandringen van de gemeente Zaanstad is er toch voor 36% sociale  en middeldure huurwoningen in het project opgenomen. Van de 449 gaat het dan om 161 appartementen, waarvan 24 sociale huur en 137 middeldure huurappartementen.

Wethouder Songül Mutluer: ‘Voor Zaanstad is betaalbaarheid van woningen belangrijk. Daarom ben ik blij dat we ondanks eerdere afspraken toch konden sturen in het aanbod. Met deze 449 appartementen in diverse prijzen en oppervlakten valt er straks voor elk segment wat te kiezen. Zeker in aanvulling op wijken ernaast, zoals de Zaanse Helden en het Noordschebos. Hier komen nog meer nieuwe sociale huurwoningen. Deze woningen leveren een belangrijke bijdrage aan onze strijd tegen de woningnood, maar ook aan het opwaarderen van de openbare ruimte, het afronden van de fietsverbinding de Slinger, duurzaamheid, de parkeerbehoefte en voorzieningen voor de hele buurt.”

Afspraken klaar voor ondertekening

Voor het plan is een anterieure overeenkomst gemaakt. Hierin staan afspraken over de bouw, het bouwprogramma en commerciële voorzieningen in de plint van het gebouw. Maar ook over de afronding van fietsverbinding de Slinger, parkeerplaatsen voor de fiets en voor de auto, met mogelijkheid voor deelauto’s. Verder komt er een grote, groene binnentuin en waterberging voor verkoeling. In de openbare ruimte komen nieuwe bomen en meer groen. Alle appartementen zijn gasloos.

Vervolgproces

Na ondertekening van de overeenkomst, kunnen we verder met het bestemmingsplan. Inwoners die eerder een zienswijze hebben ingediend, zijn hierover geïnformeerd. De gemeenteraad behandelt het plan naar verwachting in maart 2022. Bij een positief besluit, kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Als alles volgens planning verloopt, start in 2022 de sloop en de bouw.impressie Heldin-Stellingimpressie Stelling-Heldin

impressie Heldin-Stelling

impressie Heldin-Stelling


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl