Vragen en antwoorden over de Mauritsbuurt

School IKC Overtuinen

 • Waar kan ik informatie vinden over de scholen?

 • Hoeveel kinderen zitten er op Westerkim?

  165 kinderen

 • Hoeveel kinderen zitten er op Et Buut?

  500 kinderen

 • Wat zijn de schooltijden van Westerkim en Et Buut?

  Maandag, dinsdag donderdag en vrijdag: 08.30 – 14.30 uur en woensdag: 08.30 – 12.30 uur

 • Wat zijn de openingstijden Freekids en Tinteltuin?

  Peuterspeelzaal:
  8.30 - 12:30 uur

  Buitenschoolse opvang:
  Maandag, dinsdag donderdag en vrijdag: 14:30 - 18:30 uur en woensdag: 12:30-18:30 uur

 • Wat gebeurt er met het oude schoolgebouw van de Westerkim?

  Het oude gebouw van De Westerkim aan de Ooievaarstraat blijft voorlopig beschikbaar als ‘dependance’ voor Et Buut, mocht er op IKC Overtuinen te weinig ruimte zijn om alle groepen van beide scholen te huisvesten. Dit is een tijdelijke situatie, in afwachting van een nieuw schoolgebouw voor de Westerkim in Zaandam-West.

 • Wat is er gebeurd met het oude schoolgebouw van Et Buut?

  Op dit moment worden er in het oude schoolgebouw vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen.

Tijdelijke verkeersoplossing Mauritsstraat

Op 10 januari 2022 is het schoolgebouw van IKC Overtuinen geopend. Dit betekent een nieuwe verkeerssituatie voor de wijk. De ouders, docenten en leerlingen gaan niet meer naar de oude, maar naar de nieuwe school. Tegelijkertijd krijgt de school nog een parkeergarage met speeldek en zijn er bouwwerkzaamheden in de Mauritsbuurt. Daarom komen er tijdelijke verkeersoplossingen. Hiermee kunnen ouders, kinderen en docenten veilig van en naar school. Met zo min mogelijk overlast voor de omwonenden.  

 • Alle paden zijn zowel voor fietsers als wandelaars geschikt. Is dat wel veilig?

  Fiets/wandelroute 1 loopt vanaf de Parkstraat het bruggetje over naar de school. Dit is altijd al een fietspad geweest waar wandelaars ook welkom zijn.

  Om de school vanaf Klokbaai toegankelijk te maken is route 2 gerealiseerd. Fiets/wandelroute 2 is nieuw en loopt vanaf de Klokbaai over het terrein van Borghese langs de kade naar de school. Dit wordt een voetpad met toegang voor fietsers. De breedte van het pad wordt ongeveer 2,5 meter. Zodra de loodsen die nu op het terrein van Borghese staan gesloopt zijn, kan begonnen worden met de aanleg van het definitieve pad, dat zal bestaan uit een los fietspad en losse stoep. Bedoeling is om deze te realiseren tijdens een van de kindervakanties, zodat de school goed bereikbaar blijft.

  Fiets/wandelroute 3 is de route vanaf de Provincialeweg. Deze route was er altijd al en de verwachting is niet dat deze anders gebruikt gaat worden dan al gebeurde.

 • Wie mogen gebruikmaken van het tijdelijke parkeerterrein bij de Mauritsstraat?

  Het parkeerterrein is bedoeld voor alle personeel van IKC Overtuinen. Daarnaast is het voor ouders/verzorgers de plek om kort te parkeren of je kind te halen en brengen van en naar school (kiss&ride). Maar ouders/verzorgers wordt vooral verzocht op de fiets of lopend te komen.

 • Waarom wordt aan de bezoekers van de school de oproep gedaan om zoveel mogelijk met de fiets of lopend te komen?

  Vanuit duurzaamheid is dit een wens. Daarnaast is het vanuit veiligheid wenselijk dat het autoverkeer rondom scholen beperkt is. Bij de berekening van het aantal parkeerplaatsen voor een school wordt er altijd van uitgegaan dat kinderen of de fiets of lopend naar school gaan of worden gebracht.

 • Wat als toch bijna iedereen met de auto komt?

  Op het moment dat de tijdelijke verkeerssituatie ingaat, zullen de eerste dagen verkeersbegeleiders actief het verkeer begeleiden en monitoren. Vanuit de scholen zullen de ouders gevraagd worden om bij voorkeur per fiets of lopende hun kinderen af te zetten. De scholen zullen hier actief over communiceren.

 • Waar parkeren de leraren?

  De leerkrachten kunnen op het tijdelijke parkeerterrein bij Mauritsstraat parkeren. Eerder was het plan om de leraren te laten parkeren aan het terrein aan de overkant van de Provinciale-weg. Deze parkeerplaatsen waren helaas niet beschikbaar en zijn geen eigendom van de gemeente, dus er moest een andere oplossing gezocht worden.

 • Waarom wordt op het kaartje toch een afsluiting van de halve Mauritsstraat aangegeven?

  De Mauritsbuurt is afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer zoals personeel en ouders/verzorgers. Dit is aangegeven met een bord ‘verboden in te rijden, behalve bestemmingsverkeer’. Halverwege is de Mauritsstraat afgesloten  met hekken.

 • Waarom verandert de tijdelijke verkeersoplossing als de bouwwerkzaamheden starten en hoe gaat het er dan uitzien?

  Op het moment dat gestart wordt met de bouw van De Kroon en de Mauritsstraat 4 t/m 10 zal het bouw- en werkverkeer gebruik moeten maken van de route via de Mauritsstraat. Om ervoor te zorgen dat bouw- en werkverkeer niet zal kruisen met bestemmingsverkeer voor de school, is het belangrijk om de tijdelijke situatie op een andere manier te organiseren dan nu het geval is. Hoe dat er precies uit gaat zien, daar wordt u later over geïnformeerd. Doel is te allen tijde om een veilige en voor omwonenden minst belastende verkeersoplossing te bieden.

 • Waarom is de Mauritsstraat alleen nog toegankelijk voor bestemmingsverkeer?

  Bij het zoeken naar een tijdelijke oplossing voor het verkeer is goed gekeken hoe de druk op de omgeving het minst zou zijn. Als er straks gebouwd wordt, volgens planning zomer ’22, is er tegelijkertijd verkeer van en naar de school. Om ervoor te zorgen dat dit verkeersveilig kan, is de Mauritsstraat dan niet meer toegankelijk voor personeel van de scholen en ouders/verzorgers. Zo kruist het verkeer van en naar school niet met het bouwverkeer.

 • Veranderen de routes als de tijdelijke verkeersoplossing voorbij is? En zo ja, wat verandert er dan precies?

  De fiets/wandelroutes blijven hetzelfde, maar het parkeren en de kiss&ride komen in de definitieve situatie in de parkeergarage die nog gebouwd moet worden. Voor nu is er op die plek een tijdelijk parkeerterrein gemaakt, maar op het moment dat de parkeergarage gebouwd gaat worden en er gebouwd gaat worden aan De Kroon en de Mauritsstraat 4 t/m 10, moet voor de auto’s nog een nieuwe tijdelijke situatie komen.

 • Waarom is een tijdelijke verkeersoplossing zo lang nodig?

  Het plan voor het realiseren van de parkeergarage met een speeldek zijn in 2020 ontstaan. Dat is later dan de plannen voor de rest van het gebied en dus duurt het langer voordat dit gereed is. De verwachting is dat eind 2024 zowel de parkeergarage als het speeldek af zijn.

 • Wordt het nu niet heel druk op deze aangewezen routes?

  De opening van de nieuwe school betekent niet een grotere, maar wel een gewijzigde verkeerssituatie in de wijk. Om ervoor te zorgen dat niet alle verkeer via de route over het bruggetje moet, is de nieuwe route vanaf de Klokbaai heel belangrijk om toe te voegen, zodat er meer opties zijn om wandelend dan wel fietsend bij de school te komen.

 • Wat als ik overlast ervaar? Wat kan ik dan doen?

  Voor vragen die betrekking hebben op de scholen, mail: Erik Boogaard: Erik.Boogaard@agora.nu voor de Westerkim of Christine de Jong: c.dejong@zaanprimair.nl voor Et Buut

  Voor vragen over de  tijdelijke verkeersoplossing of andere ontwikkelingen in de Mauritsbuurt, mail of bel: Bas Keuper b.keuper@zaanstad.nl / 06 11 91 06 16

 • Hoe wordt in de gaten gehouden of de tijdelijke verkeerssituatie goed verloopt?

  De gemeente blijft de verkeerssituatie evalueren. In de eerste en de tweede week hebben we dat intensief gedaan, zodat we de verkeerssituatie zo snel mogelijk nog beter konden laten verlopen. Nu de aanpassingen zijn doorgevoerd, verloopt de verkeerssituatie soepeler. We blijven met de projectgroep in gesprek over de verkeerssituatie en of deze nog goed verloopt. Zo blijven we het parkeren controleren en kunnen boa’s handhaven op voertuigen die op de stoep staan.

 • Wat is er uit de evaluaties van de verkeerssituatie naar voren gekomen?

  In de eerste week na de opening van de school ontstond er een ophoping van auto’s in de Mauritsstraat door een te smalle in/uitrit naar het parkeerterrein. Ook stonden er auto’s in de Mauritsstraat fout geparkeerd. Verder stonden er auto’s op het parkeerterrein van de school die er niet hoorden. Daarom hebben we een aantal aanpassingen gedaan om de verkeersoplossing te verduidelijken. Als oplossing hebben we de in-/uitrit naar het parkeerterrein breder gemaakt. Ook hebben we gele biggenruggen op het parkeerterrein geplaatst. Daarnaast hebben we nog eens met de ouders van de leerlingen gesproken over de nieuwe verkeerssituatie. In de tweede week zagen we dat de verkeerssituatie beter verliep. Daarom hebben we het aantal verkeersregelaars teruggebracht naar één. Daarna zijn nog enkele verbeteringen gerealiseerd, zoals extra biggenruggen en een slagboom. De komende tijd blijven we de verkeerssituatie in de gaten houden.


Mauritsbuurt

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl