Westzijde 248-252

Westzijde 248-252

De kavel langs de Westzijde 248-252 is in bezit van woningcorporatie Rochdale en nu braakliggend terrein. Rochdale wil het terrein graag ontwikkelen tot een plek met 29 sociale huurwoningen. Deze nieuwe woningen zijn voor starters en ouderen. Daarnaast is het idee om met hout te bouwen. Deze duurzame bouwmethode past bij de ambities van de gemeente Zaanstad. Doel is om van het terrein een levendige plek te maken dichtbij het centrum en het station. Daarom heeft de gemeente een startnotitie voor deze ontwikkeling gemaakt. Hierin staan de randvoorwaarden en uitgangspunten waar het plan aan moet voldoen.

Proces

In de startnotitie beschrijven we ook het proces. En hoe we de bewoners en de buurt betrekken bij de ontwikkeling. Het doel van de startnotitie is om de gemeenteraad aan de voorkant te betrekken bij het plan. Zo kunnen zij alvast extra uitgangspunten meenemen, voordat Rochdale het plan verder uitwerkt. Als de gemeenteraad de startnotitie vaststelt, kan Rochdale aan de slag met het haalbaarheidsonderzoek. Op basis van wat er mogelijk is op deze plek, kan Rochdale een plan uitwerken voor de ontwikkeling van de Westzijde 248-252.

Meer informatie over dit project vindt u op de website van Rochdale:

Meer over de Westzijde 248-252

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl