Verkadebuurt

De Verkadebuurt

Op de voormalige sportvelden van Verkade komt een nieuwe woonwijk: de Verkadebuurt. Hier komen circa 470 woningen. 

De Verkadebuurt wordt een buurt waar voor ieder wat is. Er komen grondgebonden woningen en appartementen, in de sociale en in de vrije sector. Zowel op grond van de gemeente als Parteon wordt 30% van de woningen in de sociale sector gerealiseerd. Lees hier meer over de woningen van Parteon.

De mix van type woningen, de nieuwe toegangsweg voor de Verkadefabriek, het behoud van de Verkadevilla, met veilige verkeersroutes in een zo groen mogelijke omgeving met nieuwe watergangen zijn de belangrijkste elementen.

Uitstraling Verkadebuurt bekend

Het stedenbouwkundig plan voor de Verkadebuurt geeft een indruk van de uitstraling van de nieuwe woonwijk. Het beschrijft onder andere de woontypes, het parkeren, de verkeersverbindingen en het groen.  

Stedenbouwkundig Plan Verkadebuurt.pdf

Openbare ruimte

Voor de ontwikkeling van het gebied Overtuinen wordt gewerkt aan een Plan Openbare Ruimte. Hierin kun je straks alles vinden over hoe de openbare ruimte van het gebied ingericht gaat worden. Dus onder andere hoe het groen, het parkeren, verlichting in dit project eruit komt te zien. Vooruitlopend op dit Plan Openbare Ruimte is voor het gebied is alvast een apart bomenplan opgesteld. In dit bomenplan staat aangegeven welke bomen gekapt worden en welke niet.

De hoofdreden voor een apart bomenplan, is dat voor het grote gebied Overtuinen in één keer inzichtelijk en duidelijk wordt wat dit betekent voor de bomen. Daarnaast moet het gebied voorafgaand aan de ontwikkelingen rondom nieuwbouw opgehoogd worden. Die ophoging betekent dat sommige bomen al iets eerder weg moeten. Bovendien is het gebied geen openbaar terrein, wat maakt dat sommige bomen vergunningsvrij zijn en andere niet. Het noordelijke deel is eigendom van Parteon en het zuidelijke deel was van Verkade en is met bestemming bouwen gekocht door de gemeente om het door te verkopen aan een ontwikkelaar.

Bekijk hier het bomenplan Verkadebuurt
Let op: aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Binnenkort volgt hier een geupdatete versie met daarin ook meegenomen voor welke bomen onderzocht wordt of het mogelijk is ze te verplaatsen in plaats van te kappen.

Wil je meer weten over kapvergunningen of noodkap van bomen in Zaanstad? Kijk dan op buitengewoon.zaanstad.nl/kapvergunning

Overtuinen

De Verkadebuurt is onderdeel van Overtuinen. Overtuinen ligt langs de Provincialeweg in Zaandam, 400 meter ten noorden van station Zaandam. Overtuinen bestaat uit twee deelgebieden: de Verkadebuurt en de Mauritsbuurt.

Veelgestelde vragen

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en in de gaten houden of er bekendmakingen geplaatst worden in verband met dit gebied? U kunt hier alle bekendmakingen vinden.


Overtuinen B weer beschikbaar voor nieuwbouw


9 juli 2021
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft besloten dat de Europese School niet naar Zaanstad verhuist. Zaanstad vindt het jammer omdat de komst van de school een impuls zou betekenen voor de hele stad, met name op het gebied van werkgelegenheid. 

Lees meer

Vogelvlucht van de VerkadebuurtVogelvlucht van de Verkadebuurt

‘Overtuinen B’ geplande locatie voor nieuwbouw Europese School


19 februari 2021
Zaanstad is, naast Alkmaar, in de race als locatie voor de nieuwbouw van de Europese School in Bergen (NH). ‘Overtuinen B’ de geplande locatie is voor de nieuwbouw van de school. De gemeenteraad heeft daar mee ingestemd. Het gaat om het terrein ten zuiden van de Verkadevilla, aan de Provincialeweg. Het staat nog niet vast dat de Europese School uiteindelijk naar Zaanstad komt. Die keuze is aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zij gaan de komende maanden de plannen van beide gemeenten beoordelen. De gemeente heeft geen invloed op deze beslissing.

Lees meer

Impressie hoe de school eruit zou kunnen zien op deel van Overtuinen BImpressie hoe de school eruit zou kunnen zien op deel van Overtuinen B

Bestemmingsplan Verkadebuurt gepauzeerd door stikstofproblematiek


12 augustus 2020
De stikstofcrisis raakt ook de Verkadebuurt. Het is nog onduidelijk hoe de extra geproduceerde stikstof wordt gecompenseerd. Hierdoor kan de gemeente geen plannen in procedure brengen of het concept bestemmingsplan verder afmaken. Ondertussen gaat de gemeente wel verder met het project waar dat kan. Zo maken we afspraken met de beoogde ontwikkelaar voor het zuidelijke deelgebied en ook met de eigenaar van het noordelijke deelgebied. Ook voert de gemeente gesprekken met enkele buren over de erfgrenzen en toekomstige bebouwingen. Ook maakt de gemeente een inrichtingsplan.

Lees meer

vogelvlucht van de VerkadebuurtVogelvlucht van de Verkadebuurt

Stedenbouwkundig plan Verkadebuurt


23 oktober 2019
Het stedenbouwkundig plan voor de Verkadebuurt geeft een indruk van de uitstraling van de nieuwe woonwijk. Het beschrijft onder andere de woontypes, het parkeren, de verkeersverbindingen en het groen. Afgelopen 9 oktober was er een inloopbijeenkomst over dit plan. Ook was er ruimte voor de aanwezigen om vragen te stellen.

Lees meer 

vogelvlucht van de Verkadebuurt

Inloopbijeenkomst stedenbouwkundig plan Verkadebuurt

27 september 2019
Het college ingestemd met het stedenbouwkundig plan voor de Verkadebuurt; een uitbreiding van het centrum met 470 woningen tussen de Provincialeweg en de Verkadefabriek. Het stedenbouwkundig plan geeft een indruk van de uitstraling van de nieuwe woonwijk en beschrijft onder andere de woontypes, het parkeren, de verkeersverbindingen en het groen.

Lees meer

Bewoners denken mee over communicatie Verkadebuurt

30 juli 2019
De gemeente rondt momenteel het Stedenbouwkundig Plan af voor de Verkadebuurt. Onlangs heeft een zestal buurtbewoners met ons meegedacht hoe de informatie die openbaar wordt na het collegebesluit te laten aansluiten bij wat leeft en speelt in de buurt. De meest gestelde vragen en antwoorden kunt u hier teruglezen.

Lees meer

foto van de Verkadefabriek

Eerste kennismaking klankbordgroep Verkadebuurt

5 november 2018
Op dinsdagavond 30 oktober jl. kwamen een aantal bewoners die nabij de nieuwe Verkadebuurt wonen samen voor de eerste klankbordgroep. De avond stond in het teken van kennismaken en bijpraten over het project.

Lees meer

foto van de Verkadefabriek

Gemeente en Verkade maken afspraken Verkadebuurt definitief

25 mei 2018                                                                                                                                                                                                                           De afspraken tussen gemeente Zaanstad en Koninklijke Verkade over de realisatie van de Verkadebuurt in Zaandam zijn definitief. Namens gemeente Zaanstad zette wethouder Addy Verschuren zijn handtekening op vrijdag 25 mei onder de overeenkomst. Directeur Koen Regout tekende de overeenkomst namens Koninklijke Verkade. Met de afspraken zijn de kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van het gebied tussen de Provincialeweg en de Verkadefabriek. Dat verandert de komende jaren in een woonwijk met circa 400 woningen.

Lees verder

foto van de Verkadefabriek

Inloopbijeenkomst Verkadebuurt 18 april

25 april 2018
Op woensdag 18 april was een inloopbijeenkomst over de overeenkomst tussen Verkade en de gemeente Zaanstad. De directie van Verkade en de raad van Zaanstad moesten toen nog een besluit nemen over de overeenkomst. Maar op deze avond hebben we de omwonenden alvast geïnformeerd over de afspraken uit de overeenkomst.

Lees meer

foto van de inloopbijeenkomst

Overeenkomst met Verkade over Verkadebuurt

13 april 2018
De gemeente heeft afspraken gemaakt met Verkade over de ontwikkeling van de Verkadebuurt. Het gebied tussen de Provincialeweg en de Verkadefabriek in Zaandam verandert de komende jaren in een woonwijk met circa 400 woningen. De gemeenteraad en de Raad van Commissarissen van Koninklijke Verkade moeten nog instemmen met de overeenkomst.

Lees meer

foto van de Verkadefabriek

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl