Mauritsbuurt

Het laatste nieuws en meer over de plannen voor deze nieuwe buurt

Verkeersoplossing Mauritsstraat


22 december 2021
De scholen hebben aangegeven dat zij het schoolgebouw van IKC Overtuinen op 10 januari 2022 willen openen. Als dit kan volgens de coronamaatregelen, betekent het dat de verkeerssituatie voor de wijk vanaf dat moment verandert. De ouders, docenten en leerlingen gaan niet meer naar de oude, maar naar de nieuwe school. Tegelijkertijd krijgt de school nog een parkeergarage met speeldek en zijn er bouwwerkzaamheden in de Mauritsbuurt. Daarom komen er tijdelijke verkeersoplossingen. Hiermee kunnen ouders, kinderen en docenten veilig van en naar school. Met zo min mogelijk overlast voor de omwonenden.  

Lees meer 

Foto van het parkeerterrein dat nu wordt aangelegd in de MauritsbuurtHet parkeerterrein dat nu wordt aangelegd in de Mauritsbuurt

Anterieure overeenkomst 140 woningen Mauritsstraat 4 t/m 10 A-P


10 september 2021
Aan de Mauritsstraat in de nieuwe wijk Overtuinen in Zaandam komen 140 nieuwe woningen. Waarvan 30% sociale huur en 10% middeldure huur. Het college en Borghese Real Estate tekenden op 9 september de Anterieure Overeenkomst. De huidige oude bedrijfsloodsen maken plaats voor deze nieuwbouw. Wethouder MAAK.Zaanstad Hans Krieger: ‘Overtuinen verandert in een levendige wijk. Er is aandacht voor groen, een verzorgde openbare ruimte en de benodigde voorzieningen.’

Lees meer

Foto van Hans Krieger en Enno Otten van Borghese Real Estate bij het mozaïek van Loek Lafeber in de Mauritstraat in Zaandam.Hans Krieger en Enno Otten van Borghese Real Estate bij het mozaïek van Loek Lafeber in de Mauritstraat in Zaandam.

Stand van zaken Mauritsbuurt


8 juli 2021
De gemeente wil een ruimtelijk plan voor de Mauritsstraat 4 t/m 10 A-P. Dit ruimtelijk plan bevat 140 huurwoningen, waarvan 30% sociale huurwoningen en 10% midden huurwoningen. Dit plan sluit aan op de Kroon met op elkaar afgestemde architectuur, een gezamenlijke daktuin en ene gezamenlijke inrit naar de garage. Daarnaast wordt er nog gewerkt aan de oplevering van de nieuwe school, een omgevingsvergunning voor De Kroon, plannen voor de openbare ruimte en ideeën voor zorgwoningen in de buurt.

Lees meer

luchtfoto Zaandam

Sfeerverslag bewonersbijeenkomst Borghese en Openbare Ruimte - 20 januari 2021

11 februari 2021
Op 20 januari was er een online bewonersbijeenkomst over de nieuwbouw in de Mauritsbuurt. Er was een goede opkomst: zo’n 31 deelnemers. Gemeente Zaanstad gaf een kort welkom en uitleg. Borghese Real Estate en ZECC architecten gaven een presentatie over de plannen voor de Mauritsstraat 4 – 10. De gemeente vertelde over het inrichtingsplan. De klankbordbijeenkomst van afgelopen zomer en de bewonersbezoeken kwamen ook langs in de presentaties.

Lees meer

Bekijk hier de presentaties:

Buurtpresentatie door Borghese en Zecc Architecten.pdf

Presentatie Openbare Ruimteplan.pdf

Bekijk hier de vragen van de deelnemers en de antwoorden daarop en aanvullende informatie:

QA Mauritsbuurt-Borghese.docx

Digitale informatiebijeenkomst Mauritsbuurt


19 januari 2021
Woensdagavond 20 januari organiseren projectontwikkelaar Borghese en gemeente Zaanstad een digitale bijeenkomst over de bouwplannen voor de appartementen met stallingsgarage aan de Mauritsstraat 4 – 10 en de inrichting van de openbare ruimte in dit gebied. Tijdens de bijeenkomst van 19.00 - 20.00 uur kunt u ook reageren en vragen stellen.

Uitnodiging informatiebijeenkomst Mauritsstraat Zaandam


luchtfoto Zaandam

Klankbordgroep digitaal bijgepraat op 8 juni

30 juni 2020
Nadat iedereen geslaagd was voor de geluidstest in de eerste digitale vergadering, werden de bewoners op vele punten bijgepraat. Ze kregen een update over de bouw van de school en de verdere bouwprojecten inclusief de ingrepen in de openbare ruimte. Vertegenwoordigers van de gemeente en de ontwikkelaar en de scholen waren aanwezig.

Lees meer

luchtfoto van Zaandam

Afsluiting Mauritsbuurt door rioolwerkzaamheden van 29 juni t/m 24 juli


25 juni 2020
Binnenkort start de gemeente met het verwijderen van een deel van het niet-werkzame riool in de Mauritsstraat. Voor de werkzaamheden sluiten we de hele straat en een gedeelte van het parkeerterrein af. Met het verwijderen van het riool komt er ruimte vrij voor de aanleg van kabels en leidingen en voor de ondergrondse afvalcontainers. Dit is ter voorbereiding van de geplande nieuwbouw. De start van de werkzaamheden is op maandag 29 juni 2020 en duurt tot circa 24 juli 2020.

luchtfoto van Zaandam

Hoogste punt nieuwbouw IKC Overtuinen bereikt


19 juni 2020
De bouwwerkzaamheden van het nieuwe schoolgebouw IKC Overtuinen in Zaandam zijn de afgelopen maanden in volle vaart hervat. Deze week werd het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt.

Lees meer

foto van wethouder Natasja GroothuisminkWethouder Natasja Groothuismink legt een dakpan op het dak van de school

Herstart bouw school IKC Overtuinen

24 april 2020

De bouw van het schoolgebouw IKC Overtuinen gaat weer verder. De bouw is een paar maanden gestopt vanwege een conflict tussen Zaan Primair en de aannemer. De partijen hebben nu besloten om de bouw te hervatten.

Meer lezen

Update bouw van de school en de inrichting openbare ruimte 


3 april 2020
Momenteel wordt nog hard gewerkt aan het uitwerken van de inrichting van de openbare ruimte in de Mauritsbuurt. Onder andere om de zorgen over parkeren en verkeersafwikkeling weg te nemen. Voor de inrichting is zowel een tijdelijk als een definitief plan. De tijdelijke situatie is nodig voor de veiligheid rondom de school. En voor de afwikkeling van het bouwverkeer voor de realisatie van De Kroon en plan Borghese.

Meer lezen
Update nieuwbouw achter Provincialeweg 184-186


3 april 2020
Achter de Provincialeweg 184-186 komen nieuwe woningen. Ontwikkelaar Borghese heeft inmiddels een plan met mogelijkheden ontwikkeld. Deze wordt beoordeeld door de disciplines stedenbouw, parkeren en woningbouw van de gemeente Zaanstad. Zodra is geconcludeerd dat het plan voldoet, kan het plan ook worden toegelicht aan de klankbordgroep. Vervolgens worden de bewoners door de initiatiefnemer geïnformeerd en bespreken we het plan in een bewonersbijeenkomst.  

plattegrond van de Mauritsbuurt met de plannenPlattegrond van de Mauritsbuurt met de plannen

Update en ontwikkeling De Kroon: omgevingsvergunning en kapvergunning


31 maart 2020
Voor ontwikkeling De Kroon met 68 huurappartementen en een stallingsgarage is onlangs de omgevingsvergunning aangevraagd door de initiatiefnemer. De kapvergunning die was aangevraagd is inmiddels verstrekt. Voor de bouw van De Kroon worden de drie bomen op de hoek van Mauritsstraat/Anna de Waalstraat gekapt.

Meer informatie over deze vergunningen kunt u hier aanvragen.

impressie van De Kroon

Vertraging IKC Overtuinen

 
11 februari 2020
Sinds een tijdje liggen de uitvoeringswerkzaamheden van IKC Overtuinen stil. Dit gaat om de nieuwbouw van de openbare basisschool Et Buur en de christelijke basisschool Westerkim. Reden hiervoor is een conflict tussen de aannemer (ADS Groep) en de opdrachtgever (Stichting Zaan Primair).

impressie nieuwe school vanaf VolksparkImpressie nieuwe school vanaf Volkspark

Saneringswerkzaamheden locatie nieuwe school Mauritsbuurt


1 november 2018
Op het voormalige bedrijfsterrein aan de Mauritsstraat komen nieuwe woningen en een nieuw schoolgebouw voor Et Buut en Westerkim. Vooruitlopend op de nieuwbouw van de school vinden vanaf maandag 5 november tot eind november saneringswerkzaamheden plaats op de locatie. De werkzaamheden bestaan vooral uit het ontgraven en afvoeren van vervuilde grond (diepte circa. 1,0 meter) en het (deels) weer aanvullen van de bouwput met ‘schoon’ zand.

Impressie nieuwe school vanaf VolksparkImpressie nieuwe school vanaf Volkspark

Goed bezochte informatiebijeenkomst 'De Kroon' aan de Mauritsbuurt


13 december 2018
Zo’n 40 geïnteresseerden kwamen op dinsdag 11 december jl. bij elkaar om te luisteren naar de toekomstplannen voor de nieuwe Mauritsbuurt. IBS en KFG Architecten presenteerden het nieuwbouwplan ‘De Kroon' met 68 appartementen aan de Provincialeweg. Ook de gemeente vertelde over de visie op het hele gebied. Bekijk de presentaties hier.

Presentatie informatieavond toekomstplannen Mauritsbuurt.pdf

Presentatie De Kroon FKG architecten.pdfimpressie van De KroonImpressie De Kroon

Over de Mauritsbuurt 

Aan de westkant van het centrum van Zaandam ligt De Mauritsbuurt, ten zuiden van het Volkspark.  Het gebied wordt omsloten door de provinciale weg, spoorbuurt en de sloot ‘De vaart’. Naast het Volkspark komt een schoolgebouw. Tussen de Provincialeweg en de school komen woningen. Op het voormalige bedrijfsterrein aan de Mauritsstraat komen eveneens woningen. 

Nieuwe school

Aan de Mauritsstraat komt een nieuw schoolgebouw met een samenwerking tussen meerdere scholen uit het basisonderwijs en kinderopvangorganisaties. Ook wel Integraal KindCentrum (IKC) of Multifunctionele Accomodatie (MFA) genoemd. In het gebouw komen de scholen OBS Et Buut en CBS de Westerkim. Daarnaast komt er een gymzaal, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang.

plattegrond MauritsbuurtPlattegrond Mauritsbuurt

De Kroon

Op de plek van het kantoor van de BAM, komt De Kroon, bestaande uit 68 koopappartementen en een overdekte parkeergarage. De appartementen variëren van 50 tot 90 m2 en kosten tussen de € 185.000 en € 315.000. Het gebouw krijgt een karakteristieke bakstenen gevel. Dit is ook kenmerkend voor de historische gebouwen van Verkade, die hier vroeger stonden.

Nieuwbouw achter Provincialeweg 184-186

Achter de Provincialeweg 184-186 komen ook nieuwe woningen. Een ontwikkelaar onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor woningbouw.

Openbare ruimte

Om alle woningen en scholen goed bereikbaar te maken, krijgt de Mauritsstraat een nieuwe inrichting. Als eerste worden er kabels en leidingen verlegd, vanwege de nieuwbouw aan de Provincialeweg 184-186. Daarna komt er een tijdelijke weg voor de school. Wanneer alle bouwwerkzaamheden klaar zijn, komen er nieuwe stoepen en wegen. Dit is om te voorkomen dat bouwverkeer deze nieuwe stoepen en wegen aantasten.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl