Mauritsbuurt

Het laatste nieuws en meer over de plannen voor deze nieuwe buurt

Vertraging IKC Overtuinen

 
11 februari 2020
Sinds een tijdje liggen de uitvoeringswerkzaamheden van IKC Overtuinen stil. Dit gaat om de nieuwbouw van de openbare basisschool Et Buur en de christelijke basisschool Westerkim. Reden hiervoor is een conflict tussen de aannemer (ADS Groep) en de opdrachtgever (Stichting Zaan Primair).

Lees meer

impressie nieuwe school vanaf VolksparkImpressie nieuwe school vanaf Volkspark

Saneringswerkzaamheden locatie nieuwe school Mauritsbuurt


1 november 2018
Op het voormalige bedrijfsterrein aan de Mauritsstraat komen nieuwe woningen en een nieuw schoolgebouw voor Et Buut en Westerkim. Vooruitlopend op de nieuwbouw van de school vinden vanaf maandag 5 november tot eind november saneringswerkzaamheden plaats op de locatie. De werkzaamheden bestaan vooral uit het ontgraven en afvoeren van vervuilde grond (diepte circa. 1,0 meter) en het (deels) weer aanvullen van de bouwput met ‘schoon’ zand.

Impressie nieuwe school vanaf VolksparkImpressie nieuwe school vanaf Volkspark

Goed bezochte informatiebijeenkomst 'De Kroon' aan de Mauritsbuurt


13 december 2018
Zo’n 40 geïnteresseerden kwamen op dinsdag 11 december jl. bij elkaar om te luisteren naar de toekomstplannen voor de nieuwe Mauritsbuurt. IBS en KFG Architecten presenteerden het nieuwbouwplan ‘De Kroon' met circa 70 appartementen aan de Provincialeweg. Ook de gemeente vertelde over de visie op het hele gebied. Bekijk de presentaties hier.

Lees meerimpressie van De KroonImpressie De Kroon

Over de Mauritsbuurt 

Aan de westkant van het centrum van Zaandam ligt De Mauritsbuurt, ten zuiden van het Volkspark.  Het gebied wordt omsloten door de provinciale weg, spoorbuurt en de sloot ‘De vaart’. Naast het Volkspark komt een schoolgebouw. Tussen de Provincialeweg en de school komen woningen. Op het voormalige bedrijfsterrein aan de Mauritsstraat komen eveneens woningen. 

Nieuwe school

Aan de Mauritsstraat komt een nieuw schoolgebouw met een samenwerking tussen meerdere scholen uit het basisonderwijs en kinderopvangorganisaties. Ook wel Integraal KindCentrum (IKC) of Multifunctionele Accomodatie (MFA) genoemd. In het gebouw komen de scholen OBS Et Buut en CBS de Westerkim. Daarnaast komt er een gymzaal, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang.

plattegrond MauritsbuurtPlattegrond Mauritsbuurt

De Kroon

Op de plek van het kantoor van de BAM, komt De Kroon, bestaande uit 67 koopappartementen en een overdekte parkeergarage. De appartementen variëren van 50 tot 90 m2 en kosten tussen de € 185.000 en € 315.000. Het gebouw krijgt een karakteristieke bakstenen gevel. Dit is ook kenmerkend voor de historische gebouwen van Verkade, die hier vroeger stonden.

Nieuwbouw achter Provincialeweg 184-186

Achter de Provincialeweg 184-186 komen ook nieuwe woningen. Een ontwikkelaar onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor woningbouw.

Openbare ruimte

Om alle woningen en scholen goed bereikbaar te maken, krijgt de Mauritsstraat een nieuwe inrichting. Als eerste worden er kabels en leidingen verlegd, vanwege de nieuwbouw aan de Provincialeweg 184-186. Daarna komt er een tijdelijke weg voor de school. Wanneer alle bouwwerkzaamheden klaar zijn, komen er nieuwe stoepen en wegen. Dit is om te voorkomen dat bouwverkeer deze nieuwe stoepen en wegen aantasten.

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl