Sfeerverslag bewonersbijeenkomst 20 januari

Sfeerverslag bewonersbijeenkomst Mauritsbuurt Borghese en Openbare Ruimte - 20 januari 2021

11 februari 2021
Op 20 januari was er een online bewonersbijeenkomst over de nieuwbouw in de Mauritsbuurt. Er was een goede opkomst: zo’n 31 deelnemers. Gemeente Zaanstad gaf een kort welkom en uitleg. Borghese Real Estate en ZECC architecten gaven een presentatie over de plannen voor de Mauritsstraat 4 – 10. De gemeente vertelde over het inrichtingsplan. De klankbordbijeenkomst van afgelopen zomer en de bewonersbezoeken kwamen ook langs in de presentaties.

Borghese liet met een schetsontwerp het plan zien. Er was aandacht voor het ontwerp en de architectuur van de woningen, de zichtlijnen naar de Vaart en de groene sfeer op het terrein. Daarnaast keken we ook naar de bezonning, de plaats van balkons en de tussenliggende paden. Tenslotte ook naar de privacy van de bewoners, de akoestiek en het gekozen bouwsysteem. 

Schets van openbare ruimte

De openbare ruimte bespraken we met een schets van de landschapsarchitect. De ruimte willen we minder “stenig” maken. Namelijk door het planten van bomen en het behoud van de groene oever. Ook hadden we het over een goede samensmelting met de bestaande openbare ruimte. En het verenigen van het volkspark, de school en de woningen. Daarnaast bespraken we de stallingsgarage, de speelplaats, het meubilair, fietsenstalling, en vervangingen van de oever. 

Vragen van deelnemers

De deelnemers hadden veel vragen over het groen langs de Provincialeweg, de zichtlijnen, de hoogte van de bebouwing, de volgorde van bouwen, de parkeergarage, de balkons en de bouwmethode. De meesten waren tevreden met de antwoorden en we konden vele zorgen daarmee wegnemen. We nemen de reacties zo veel mogelijk mee in de verdere planuitwerking.

Vervolgproces

Als laatste bespraken we het vervolgproces. In de loop van 2021 gaat Borghese de omgevingsvergunning aanvragen en deze zomer is de oplevering van het schoolplein. Eind 2022 / begin 2023 is het speeldek ook klaar. We werken nu aan een intentieovereenkomst voor een haalbaarheidsonderzoek voor de zorgwoning aan de kop van de Mauritsstraat. De omgevingsvergunning voor De Kroon is in 2020 aangevraagd voor ontwikkelaar EN Vastgoed.


Bekijk hier de presentaties:

Buurtpresentatie door Borghese en Zecc Architecten.pdf

Presentatie Openbare Ruimteplan.pdf

Bekijk hier de vragen van de deelnemers en de antwoorden daarop en aanvullende informatie:

QA Mauritsbuurt-Borghese.docx

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl