Nieuws over de Verkadebuurt

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

Stedenbouwkundig plan Verkadebuurt


23 oktober 2019
Het stedenbouwkundig plan voor de Verkadebuurt geeft een indruk van de uitstraling van de nieuwe woonwijk. Het beschrijft onder andere de woontypes, het parkeren, de verkeersverbindingen en het groen. Afgelopen 9 oktober was er een inloopbijeenkomst over dit plan. Ook was er ruimte voor de aanwezigen om vragen te stellen.

Lees meer 

Vogelvlucht Verkadebuurt

Inloopbijeenkomst stedenbouwkundig plan Verkadebuurt

27 september 2019
Het college ingestemd met het stedenbouwkundig plan voor de Verkadebuurt; een uitbreiding van het centrum met 470 woningen tussen de Provincialeweg en de Verkadefabriek. Het stedenbouwkundig plan geeft een indruk van de uitstraling van de nieuwe woonwijk en beschrijft onder andere de woontypes, het parkeren, de verkeersverbindingen en het groen.


Lees meer

plattegrond Verkadebuurt

Bewoners denken mee over communicatie Verkadebuurt

30 juli 2019
De gemeente rondt momenteel het Stedenbouwkundig Plan af voor de Verkadebuurt. Onlangs heeft een zestal buurtbewoners met ons meegedacht hoe de informatie die openbaar wordt na het collegebesluit te laten aansluiten bij wat leeft en speelt in de buurt. De meest gestelde vragen en antwoorden kunt u hier teruglezen.

Lees meer

Foto van Verkade aan de Zaan

Eerste kennismaking klankbordgroep Verkadebuurt

5 november 2018
Op dinsdagavond 30 oktober jl. kwamen een aantal bewoners die nabij de nieuwe Verkadebuurt wonen samen voor de eerste klankbordgroep. De avond stond in het teken van kennismaken en bijpraten over het project.

Lees meer

Foto van Verkadefabriek

Gemeente en Verkade maken afspraken Verkadebuurt definitief

25 mei 2018                                                                                                                                                                                                                          De afspraken tussen gemeente Zaanstad en Koninklijke Verkade over de realisatie van de Verkadebuurt in Zaandam zijn definitief. Namens gemeente Zaanstad zette wethouder Addy Verschuren zijn handtekening op vrijdag 25 mei onder de overeenkomst. Directeur Koen Regout tekende de overeenkomst namens Koninklijke Verkade. Met de afspraken zijn de kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van het gebied tussen de Provincialeweg en de Verkadefabriek. Dat verandert de komende jaren in een woonwijk met circa 400 woningen.

Lees verder

Foto van Verkade aan de Zaan

Inloopbijeenkomst Verkadebuurt 18 april

25 april 2018
Op woensdag 18 april was een inloopbijeenkomst over de overeenkomst tussen Verkade en de gemeente Zaanstad. De directie van Verkade en de raad van Zaanstad moesten toen nog een besluit nemen over de overeenkomst. Maar op deze avond hebben we de omwonenden alvast geïnformeerd over de afspraken uit de overeenkomst.

Lees meer

foto van bezoekers tijdens inloopbijeenkomst

Overeenkomst met Verkade over Verkadebuurt

13 april 2018
De gemeente heeft afspraken gemaakt met Verkade over de ontwikkeling van de Verkadebuurt. Het gebied tussen de Provincialeweg en de Verkadefabriek in Zaandam verandert de komende jaren in een woonwijk met circa 400 woningen. De gemeenteraad en de Raad van Commissarissen van Koninklijke Verkade moeten nog instemmen met de overeenkomst.

Lees meer

Foto van Verkade aan de Zaan

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl