Nieuws

Terugblik bijeenkomst klankbordgroep Verkadebuurt 4 juli 2023

Gepubliceerd op 27 juli 2023

Afgelopen 4 juli was er een bijeenkomst met de gemeente en de klankbordgroep van de Verkadebuurt. Tijdens de bijeenkomst informeerden we de klankbordgroep over de laatste ontwikkelingen. Om dit moment werken we nog aan het ontwerpbestemmingsplan voor de Verkadebuurt. In dit plan staan de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor deze plek. We verwachten dat we het plan dit najaar ter inzage kunnen leggen. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om erop te reageren.

Voorbereidende werkzaamheden

Sinds oktober is de gemeente in gesprek met Groen Zaans over de bestaande bomen in de Verkadebuurt. Er is besloten om 11 bomen te verplanten, waarvan 10 Metasquoias en één Es. Er zijn een aantal plekken onderzocht waar ze heen kunnen. De Vincent van Goghweg en bij het Volkspark zijn mogelijke opties. In totaal hebben we nu zo’n 13 plekken gevonden waar de bomen heen kunnen. Een definitieve beslissing volgt nog.

Om het terrein verder klaar te maken voor de bouw moet de tunnel worden afgesloten. Zodra bekend is wanneer dit is zullen we dit bekend maken.

Planning bestemmingsplan

Om de besproken plannen te kunnen uitvoeren is een bestemmingsplan nodig. Op dit moment zijn er nog onderzoeken over stikstof bezig. Het ontwerp-bestemmingplan zal in oktober ter inzage liggen. Dit betekent dat het in september naar het college van Burgemeester en Wethouders gaat. In november organiseren we een open inloopbijeenkomst zijn. Hier kan iedereen het ontwerpbestemmingsplan inzien en vragen stellen. Iedereen heeft tot 6 weken na de ter inzageleging de mogelijkheid om te reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan.

Vragen

Vragen over de ontwikkelingen in de Verkadebuurt? Kijk dan hier tussen de vragen en antwoorden:

Vragen en antwoorden Verkadebuurt

Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u ons mailen via overtuinen@zaanstad.nl of bellen naar 14075.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl