Nieuws

Drukbezochte informatieavond Bestemmingsplan Molenweide en Groene Oase

Gepubliceerd op 15 januari 2024

Op  donderdag 11 januari is er een informatieavond geweest over het ontwerpbestemmingsplan. Het was een drukbezochte avond met veel belangstellenden. Tot 31 januari kan er op het bestemmingsplan gereageerd worden. Hoe dit moet en wat er in een bestemmingsplan staat, leest u hier terug.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?
Om de door het college vastgestelde toekomstvisie Molenweide en Groene Oase uit te voeren is een nieuw bestemmingsplan nodig.  Het nieuwe bestemmingsplan vervangt het oude bestemmingsplan uit 1973 waarin niet alle functies toegestaan zijn.

Wat regelt het nieuwe plan?
Het plan geeft per bestemming aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat er gebouwd mag worden. Meegenomen worden:

  • Onderdelen vastgestelde visie Molenweide en Groene Oase;
  • De juridisch-planologische status van de Wijkboerderij;
  • De juridisch-planologische status van de molen Held Jozua;
  • De verleende vrijstellingen (2 woningen en restaurant) en de omgevingsvergunning (natuurspeeltuin) worden vertaald naar bestemmingen en regels.

Waar kan ik het plan inzien? 
U kunt het ontwerpbestemmingsplan meerdere manieren bekijken, namelijk:

 Hoe kan ik reageren?
Als u het ergens niet mee eens bent, kunt u van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024  reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Dit noemen we ‘een zienswijze indienen’. Een zienswijze kunt u op de volgende manieren indienen:

  • Een schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan stuurt u naar de gemeenteraad van Zaanstad, postbus 2000, 1500 GA Zaandam, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Molenweide en Groene Oase’.
  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak. Hiervoor stuurt u een e-mail naar: SecretariaatOmgevingsplannen@zaanstad.nl, schrijf erbij: ‘mondelinge zienswijze ontwerpbestemmingsplan Molenweide en Groene Oase’.

U kunt een zienswijze niet digitaal indienen (bijvoorbeeld per e-mail). Digitaal ingediende zienswijzen neemt de gemeente niet in behandeling.

Vragen? 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Simone Stam (bestemmingsplan) of Cathelijne van Engelen (toekomstvisie) van de gemeente Zaanstad via het algemene telefoonnummer 14 075.

Plangebied
Verbeelding


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl