Nieuws

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage voor Molenweide en Groene Oase

Gepubliceerd op 14 december 2023

Het college van B&W heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan Molenweide en Groene Oase ter inzage te leggen. Wethouder René Tuijn: “De Molenweide en Groene Oase is een groene en gezellige plek in het hart van de wijk Westerwatering. Met dit plan kunnen zowel de verouderdere natuurspeeltuin en ook de wijkboerderij, De Veldmuis, worden opgeknapt! Hoe mooi is het als buurtbewoners en bezoekers samen op deze fijne en groene plek een mooie tijd kunnen beleven.”

Door middel van het ontwerpbestemmingsplan krijgt De Veldmuis een juridisch planologische bestemming die het nu niet heeft. Dit geldt ook voor de molen die momenteel geen bestemming heeft. Verder worden de vrijstellingen en omgevingsvergunning voor de twee woningen, het restaurant en de natuurspeeltuin Groene Oase vertaald in een bestemmingsplan. Alles is erop gericht om de wijkboerderij te behouden voor de toekomst.

Toekomstvisie voor Molenweide en Groene Oase
In de afgelopen 3 jaar heeft de gemeente in samenspraak met de buurt, De Veldmuis en belangenvereniging Westerwatering een toekomstvisie voor het gebied van de Molenweide en de Groene Oase gemaakt. In deze visie staat wat we voor het gebied willen in de toekomst.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingplan wordt nu ter inzage gelegd. In dit plan staat hoe de grond gebruikt mag worden, bijvoorbeeld waar woningen, tuinen, voorzieningen of groen geplaatst mogen worden. Ook staat in een ontwerpbestemmingsplan bijvoorbeeld hoe hoog een gebouw mag worden. Omwonenden ontvangen een brief met informatie over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Zij krijgen dan ook de mogelijkheid om met een zienswijze te reageren als ze het ergens niet mee eens zijn. Op 11 januari 2024 zal er een bewonersbijeenkomst gehouden worden.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl