Nieuws

Bijeenkomst Behouden Haven 12 februari 2024

Gepubliceerd op 21 februari 2024

Op 12 februari 2024 hebben we omwonenden en andere belanghebbenden uitgenodigd voor een bijeenkomst.  Doel van de avond was iedereen te informeren over het plan voor het gebouw en in gesprek te gaan over de inrichting van de openbare ruimte in het gebied.  Lees hier meer over deze bijeenkomst en de tijdens de avond getoonde panelen met informatie.

Tijdens de bijeenkomst konden bewoners en betrokkenen van de Behouden Haven terecht voor informatie over de intentie om gecombineerde nieuwbouw te realiseren met Nieuw Saenden en een basisschool in één gebouw. Tijdens de bijeenkomst gingen we daarnaast in gesprek over wat u belangrijk vindt bij de inrichting van de openbare ruimte in het gebied. Onderwerpen tijdens de avond waren de massa van het gebouw, het programma van de school en woonzorgcentrum, de verkeerroutes en de inrichting van de openbare ruimte.

Vanuit de organiserende partijen wordt positief terug gekeken op de avond. Er was met 90 bezoekers veel belangstelling voor de ontwikkeling van de Behouden Haven. De reacties van de bezoekers waren veelal positief. Met name de geplande vergroening van het gebied wordt gezien als een positieve impuls voor de buurt.

Wel hebben een aantal bewoners hun zorgen geuit over met name de verkeersstromen, het parkeren en mogelijke overlast rondom de school. Door een aantal bewoners die in de directe omgeving wonen, wordt de massa van het gebouw als negatief ervaren. Deze bewoners zijn door de gemeente uitgenodigd om hun specifieke zorgen naar de gemeente te mailen.

Alle opmerkingen en vragen van betrokkenen en bewoners worden door de gemeente verzameld. De vragen en antwoorden op deze vragen zullen worden verwerkt op de ‘Vraag en antwoorden’. Daar waar wenselijk zal de gemeente samen met De Zorgcirkel en Agora in gesprek gaan met bewoners over hun zorgen.


Getoonde informatiepanelen van bijeenkomst 12 februari 2024

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl